תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הערת המזכ"ל

06/09/2006
עמודים אלול תשס"ו (706) 9
הערת המזכ"ל

אין בכוונתי להתייחס כאן לתוכנם של דברים ולסגנונם, הגם שיש מה לומר על זה ואף על זה.
בשולי הדברים ובתגובה לטענת הכותבים על העדר התייחסות בעמודים לאירועי הקיץ שעבר, אעיר רק זאת (בבחינת "טול קורה") - עמודים אינו עיתון "מטעם". לו הייתם מטריחים עצמכם לכתוב היו הדברים מתפרסמים. מציעים ומעירים - ישנם לרוב, כותבים - מעט מדיי.
אני חוזר ומזמין כותבים להציג עמדתם על הקורה בקיבוצנו, בתנועתנו ובמדינתנו, ומכך נצא נשכרים כולנו.

יאיר רינמן
חסר רכיב