תכנית 2024

כשבחברה ובשיח מתחזקות מגמות של הקצנה והסתגרות, ועולות מגמות אוניברסליות של טשטוש זהות ואיחודה, אנו חוזרים אל הבסיס עליו מושתתת תנועת הקיבוץ הדתי. וו החיבור בין תנועה לעבודה. זו היתה וכנראה תהיה השליחות שלנו.
בבואנו לבנות תכנית עבודה תנועתית תוך חישוב מסלול מחדש, הנחנו במרכז סדר היום את שאלת הדיון בחזון ובמטרה ,תוך היענות לאתגרי המלחמה ולהגדרות החדשות שנובעות מתהליך חידוש השליחות שהתקיים בשנת 2023.

התכנית כוללת גם שינויים מבניים ותכנית עבודה ברוכה, באגף חברה המתחדש, באגף הכלכלה, ובמוסדות הרוח שלנו.
נשמח למעורבותכם ושותפותכם במחשבה ובעשייה