ייעוד, ערכי ליבה ושדות פעולה

יעוד

תנועת הקיבוץ הדתי היא תנועת התיישבות ציונית דתית, שיתופית, חקלאית, קהילתית ומשימתית, השואפת לתיקון אדם ועולם. תנועה המבקשת להוביל, להשפיע ולהיות כוח מכוון ומחבר בתוך עם ישראל, בחברה הישראלית ובציונות הדתית.

תנועת הקיבוץ הדתי מהווה מודל חי לקהילת ברית, קהילה דתית מתחדשת המחברת בין חיי תורה לעבודה, מעשה ומציאות ושואפת להגשימם בכל תחומי החיים. כל זאת תוך מתן דגש לערכים של שותפות, צדק חברתי, ערבות הדדית, שוויון ערבות הדדית, שוויון ערך האדם, עבודה חקלאית וזיקה לטבע.

תנועת הקיבוץ הדתי פועלת כדי להקים, לצרף, לאגד ולהעצים קיבוצים, משובים שיתופיים, יישובים וקהילות המקיימים ושואפים להגשים ערכים אלה כדרך חיים. התנועה פועלת במרחב הציבורי הישראלי בדרכים שונות ובהן בהפעלת בתי מדרש ומוסדות חינוכיים המביאים לידי ביטוי את ערכיה.

ערכי הליבה של תנועת הקיבוץ הדתי

מדינת ישראל והעם היהודי:

מעורבות ואחריות לחברה הישראלית ולמדינת ישראל

מעורבות ואחריות לעם היהודי

צדק חברתי:

מחויבות של הכלל והפרט, הקבוצה והחבר/ה, לערבות הדדית כוללת וממוסדת, המעוגנת בבסיס הקיום החברתי.

שותפות בערכים ובנכסים של חברי האגודה השיתופית, כבסיס לעשייה תורמת לקהילה ולחברה.

חברה החותרת לצמצום פערים כלכליים ומניעת היווצרות פערים כלכליים עמוקים בין חבריה.

 

ציונות דתית בארץ ישראל: 

קיום חיים המבוססים על אמונה בה' אלהי ישראל, ובקיום מצוותיו, על פי התורה שניתנה לישראל.

שילוב ערכים מהתרבות הכללית בתוך בסיס הקיום הדתי, מלכתחילה.

חברה החותרת לשילוב נשים בכל תחומי החיים. 

חברה הרואה במוסדות המדינה, וצה"ל בראשם, ערך יסודי, ומחייבת שירות בצה"ל או בשירות הלאומי.

חברה החיה מיגיע כפיה ורואה בכך ערך מחייב

חברה המכבדת כל עבודה התורמת לבניינו של עולם.

הגשמת הציונות ביישובה ובניינה החומרי והרוחני של ארץ ישראל.

שדות פעולה

שלב א' בתהליך בניית קהילת הקהילות של הקיבוץ הדתי:

  • חיבור דור דור הביניים ודור הצעירים לזהות משותפת המושתתת על סיפור העבר ההיסטורי המשותף, ומכוונת לעשייה בחברה הישראלית ובעם היהודי, בהווה ובעתיד
  • חיבור הנהגות הקיבוצים עם מטה התנועה (חברתית וכלכלית) לעבודה משותפת

השמעת קול הקיבוץ הדתי יצירת נוכחות פעילה שתשמיע את הקול של ציונות דתית מרכזית מתונה ומחברה באמצעות עבודה סדורה בתקשורת ובדוברות, ופעולות מעורבות ושיח

מוסדות הליבה - יצירת במה ללמידה הדדית ולהעצמת קול משותף לכלל מוסדות התנועה: מדרשת עין הנציב, ישיבת מעלה גלבוע, מרכז יעקב הרצוג, מכינת צהלי ומדרשת רוני, מכינת רוח השדה, מכינת יונתן.

כפרי הנוער - תרומה ומעורבות בחברה הישראלית דרך קהילות כפרי הנוער בשיתוף רשת החינוך דעת. כפר חסידים, נווה עמיאל, הודיות, ותלפיות.

בתים לחיים בקהילה לבעלי צרכים מיוחדים – פרוייקט מוביל בקיבוצי התנועה.

נוכחות פעילה בשדה הפוליטי בישראל לקידום סוגיות ליבה ערכיות