דרושים

דרושים בקיבוץ הדתי

משרה 1:

רכז פעילות נוער בתנועה

מייל להגשת מועמדת: dor-tzair@kdati.org.il


משרה 2:

קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

מייל להגשת מועמדת: mazkira1@kdati.org.il