תנועת הקיבוץ הדתי

אודות תנועת הקיבוץ הדתי

תנועת הקיבוץ הדתי היא תנועת התיישבות ציונית, דתית וחקלאית. 

בתנועה ישנם כיום 24 קיבוצים ומושבים שיתופיים בהם מתגוררים כ – 10,000 נפש

התנועה שמה לה למטרה לקיים:

חברה המקיימת חיים מבוססים על אמונה בתורה שניתנה לישראל ועל קיום המצוות, תוך שילוב ערכים מהתרבות המודרנית בתוך בסיס הקיום התורני, מלכתחילה.

חברה המחויבת לשוויון ערך האדם, לקידום מעמד האשה ולהוגנות כלפי כל אדם.

חברה החיה מיגיע כפיה ורואה בכך ערך מחייב.

חברה המכבדת כל עבודה התורמת לבניינו של עולם.

חברה המקיימת אורח חיים דמוקרטי, מגשימה ציונות ביישובה ובבניינה החומרי והרוחני של ארץ ישראל ורואה עצמה מחויבת למעורבות ואחריות לחברה היהודית ולמדינת ישראל ולעם ישראל כולו.

משקי הקיבוץ הדתי מתבססים על חקלאות, תעשייה ותיירות. בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של הפרטה מתונה בישובי הקיבוץ הדתי, בדומה לכל ישובי התנועה הקיבוצית.

מצבם הכלכלי של רוב קיבוצי הקיבוץ הדתי יציב ואיתן.