עמוד"ש 647

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי

נכתב ע"י 647 יט באייר תשפ"ג | 10.5.2023

 

 

שבת שלום,
שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה