עמוד"ש 646

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי

נכתב ע"י 646 יג באייר תשפ"ג | 4.5.2023

 

 

חג עצמאות שמח ושבת שלום,
שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה