עמודים 794 - שבט תשפ"א

נותנים ערך מוסף לשנת המצוות

נותנים ערך מוסף לשנת המצוות

"באת לעולם, כמו כל בני האדם האחרים, כי יש מטרה לחייך ...
יש תיקון, יש דרך, יש נתיב שאת יכולה לעבור דרכו,
והוא נחוץ לעולם ואין לו תחליף"
(מכתב לבתי, דוב אלבוים)

קריאה לכלכלה מוסרית־יהודית


בשנים האחרונות נשמעים בציונות הדתית קולות של ימין כלכלי, אפילו רדיקלי. בעיניי, קולות אלה שגויים, ובאתי להציע
להם חלופה. כידוע, רבים וטובים דנו בשאלה, האם לתורת ישראל יש משנה כלכלית סדורה. אסכם בקצרה את עיקרי השיטות החולקות, ואציע חלופה לימין הכלכלי המתפתח.

המקום שבו יודעים את שמי


בדברים הבאים ברצוני לשרטט את הדרך המרגשת שבה אנו הולכים בימים אלה במרכז הרצוג ואת כיוון העשייה החדש
שגיבשנו. לצורך כך, אפתח בהיסטוריה, בסיפורם של מקימי המרכז פורצי הדרך.

לגיליון המלא