עמודים 791 - אדר תש"ף

'עיר כמידת אדם' באר של עשייה באשדוד

'עיר כמידת אדם' באר של עשייה באשדוד

 

בלב השכונות הוותיקות והקסומות של העיר אשדוד שוכנות להן מדרשת 'באר' וקהילת 'ימה'. הן הגיעו יחד "שלובות זרוע" לפני כארבע שנים אל המקום הזה – אל "עיר כמידת אדם על חוף הים התיכון", כפי שהגדיר אותה עמוס עוז. )ראו מסגרת( קהילת 'ימה' היא קהילה קטנה וצומחת, אחת מהקהילות הצעירות שתנועת 'הקיבוץ הדתי' אימצה לחיקה במטרה להרחיב את מעגלי הקשר שלה אל מעבר לקיבוצים, ולהגיע לשיח ולמפגש עם קהילות מגוונות במרחב העירוני.

 

"תורת אמת" בעידן פוסט-מודרני

 

התמודדותו של עולם ההלכה היהודי עם אתגרי המציאות המשתנה מתועדת בתורה שבעל-פה, החל מעליית עזרא ונחמיה דרך פסקי ההלכה של הלל ועד לימינו. ומכיוון שבדורות האחרונים קצב השינויים במדע ובתקשורת, בתעשייה ובחברה עלה, האתגר ליהודי הדתי רק גדל.

 

רבותיי, ההיסטוריה חוזרת: אמנת הקיבוץ-הדתיחברי הצוות האמינו שאפשר להגיע לאמנה יהודית, שסביבה תתגבש הסכמה רחבה, והם קבעו יעד: הבאת מסמך מוסכם לחקיקת חוק יסוד בכנסת, שיפתח דרך להעמקת החינוך היהודי ולטיפוח הזהות היהודית של הציבור היהודי בישראל בכלל, ושל התלמידים ובני הנוער בפרט. כל עניין בתחום יחסי דת ומדינה שלא יוסדר באמנה, יופקד בידי מועצה ממלכתית רחבה וייצוגית על בסיס חברתי ולא מפלגתי

 

לגיליון המלא