עמודים 788 - שבט תשע"ט

מפגש בגובה העיניים מסע קצר אל נבכי שארית יהודי אתיופיה

מפגש בגובה העיניים
מסע קצר אל נבכי שארית יהודי אתיופיה

 

רונית הורביץ, חברת קיבוץ מירב, אחות במקצועה, סיימה לא מכבר 29 שנים של עבודה בכפר השיקום מלכישוע - עשרים
שנה בתפקיד אחות, ותשע שנים בתפקיד מנהלת יחידת הגמילה. רונית הגתה, הקימה וניהלה את מערך הבריאות בכפר
ואת מערך הגמילה במלכישוע, הראשון בארץ שנמצא בתוך כפר שיקום. בפסח האחרון יצאו רונית והאיש שלה, דוד הורביץ, יחד עם שתי בנותיהן הצעירות בנות 20 ו,24- ושתי מתנדבות נוספות, לשליחות של חודש באדיס אבבה, בקהילת 'שארית יהודי אתיופיה'.

 

הכניסה מותרת: סיפור-ביקור והקשר השוודי

 

כשבועיים לפני סוף מלחמת העולם השנייה קלטה שוודיה מעל 11,000 ניצולי מחנות הריכוז. רובם הובאו ממחנה הריכוז
רבנסבריק, שפונה במבצע מאורגן בידי הצלב האדום השוודי בסיועם של עוד גופים. חלקם היו נשים שנמצאו מורעבות וחולות באזור המבורג, עובדות כפייה ששומרי ה-SS נטשו אותן מפאת ההפגזות הבריטיות וקריסתה של הממלכה הנאצית. עוד קבוצה של ניצולים נמצאה על "אניית רפאים" שהתגלתה ליד חוף שוודיה, ובה כ1500- ניצולי מחנות ריכוז, גברים ונשים, שככל הנראה נשלחו ללב ים בידי הגרמנים כדי להטביע אותם למוות. בחודש יולי ,1945 כחודשיים לאחר סיום המלחמה נקלטו עוד כ9,000- ניצולים ממחנה ברגן בלזן, לאחר שממשלת שוודיה נאותה לקבלם לצורך שיקום רפואי.

 

אמת מארץ תצמח
הצצה קטנה לעולמם של 'אנוסים' 2018כשאדם חרדי מגיע לשאלות של אמונה אחרי גיל ,30 כשהוא כבר הורה לילדים, וכמי שגדל בתפיסת עולם של אמת מוחלטת ושל סיסמאות, הטלטלה קשה מאוד. רבים מהחרדים והחרדיות שמגיעים למצב כזה, בוחרים "לשחק את המשחק" ולהישאר עם כל הסממנים הדתיים החיצוניים. שרי קרביץ-עוזרי, חברת קיבוץ מעלה גלבוע, בחרה להתנדב ולהיות אוזן קשבת לאנשים אלה, הנקראים במגזר של היוצאים בשאלה 'אנוסים'. היא נמצאת בקשר עם עשרות אנשים שחיים חיים כפולים, חיים בשקר.

 

לגיליון המלא