מכינת רוח השדה

מכינת רוח השדה

מכינת 'רוח השדה' הוקמה כמענה לקבוצה הולכת וגדלה של צעירים דתיים המבקשים להעמיק את חיבורם לתורה, קיום מצוות ושמירת ההלכה

מכינת 'רוח השדה' הוקמה כמענה לקבוצה הולכת וגדלה של צעירים דתיים המבקשים להעמיק את חיבורם לתורה, קיום מצוות ולשמירת הלכה, מתוך השקפה דתית פתוחה המעודדת חשיבה ביקורתית, ראית עולם מורכבת ושאילת שאלות. זאת, מתוך הקשבה לקולות שונים ומגוונים בחברה – דתיים, חילונים וחרדים, גברים ונשים, קולות מבית המדרש ומן האקדמיה, מעולם הקודש ומן התרבות הכללית, מעולם הרוח ומעולם המעשה.

המכינה מהווה מוסד חינוכי תורני המחנך למעורבות והשתלבות בחברה הישראלית מתוך שותפות והבנה מעמיקה של נקודות המבט, האמונות וההשקפות המרכיבות את הפסיפס הישראלי המגוון ומכינה את חניכיה לשרות צבאי משמעותי בדגש על מסלולי פיקוד ולהמשך מעורבות ותרומה לחברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ruach-hassade.com

ruach.hassade@gmail.com