אלומה

אלומה

אלומה הוקמה על ידי תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה, הדוגלת ומתנהלת לאורם של ערכי "תורה ועבודה".

אלומה הוקמה על ידי תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה, הדוגלת ומתנהלת לאורם של ערכי "תורה ועבודה".

אלומה מחויבת לשוויון ערך האדם, להוגנות כלפי כל אדם, ולביצור חוסנה של החברה הישראלית, והיא פועלת על בסיס הערכים שהנחו את מייסדיה, להרחבת מעגלי הערבות ההדדית והסולידריות בקרב נוער וצעירים בישראל. מכוונת ליצירת תהליכי שינוי חברתי אשר יתרמו לחוסנה של החברה הישראלית באמצעות חיזוק תחושת השייכות והישראליות של פרטים וקהילות.

אלומה מעודדת צעירים בישראל, להצטרף למעגלי העשייה ולמוקדי ההשפעה, מתוך הערכה ושמירה על זהותו, ערכיו ואורחות חייו הייחודיים של כל צעיר וצעירה: השתלבות בשירות, בהשכלה ובתעסוקה.

מיצוי כישורים אישיים וחתירה למצוינות מהווה עבור צעירים בישראל הזדמנות לשיפור מוביליות חברתית מחד, והגברת תחושת השייכות לחברה הישראלית מאידך.

aluma.org.il

aluma@aluma.org.il