ברוך ניר ז"ל

ב' באב תרפ"ו - ד' אדר א' תשס"ח 13/07/1926 - 10/02/2008

נכתב ע"י סעד

אבא, פאר משפחתנו, ביקש שנמעיט בהספד ואת בקשתו נמלא.

אבא נולד למשפחה ששורשיה בעיר פוזנן שבמערב פולין.

בין אבותיו היו הקדוש ר' אריה לב, רבה של העיר שמת על קידוש ה' לפני מאתיים וחמישים שנה, וכן גם רבי עקיבא איגר.

אבא זכה לעלות לארץ ישראל ולחיות בה חיי חלוץ ועובד אדמה, ולבנות בית עם אמא.

עדים השמיים, השדות והציבור שאותו שירת אבא למעלה משישים שנה, שכל מה שעשה בחייו - לשם שמיים עשה, ולמען יישוב ארץ ישראל.

אבא, הייה נא מליץ יושר על משפחתך, על הקיבוץ שחלמת לבנות על אדני צדק, יושר וחסד, ועל עם ישראל.

ימתקו לך רגבי עפרך,

ויהי זכרך ברוך.

(דברי הבנים)