הבית בקבוצה - קבוצת יבנה

הוקם ב -2014 עם עמותת שק"ל מיועד לנשים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בתפקוד בינוני גבוה מיועד ל 9 דיירות