קיץ תנועתי | גדוד העבודה

הסתיים
15 ביולי
  • כפר עציון
  • ימים ב'-ג'
  • 00:00
גדוד העבודה | חיים בקבוצה משימתית | מיועד לבוגרי כיתות ח