תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דף קשר בעלי תפקידים מזכירות הקבה"ד

29/08/2011


דף קשר - בעלי תפקידים מזכירות הקבה"ד

 
מזכירות הקיבוץ הדתי
קיבוץ בארות יצחק
6090500

מרכזיה: 03-6072777  פקס: 03-6957039
 
(שלוחה מס'... 03-6072)  חסר רכיב