חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת אחרי מות

הקטורת ועבודת השם

מאת יצחק ליקסנברג

פרשתנו נפתחת בדיבור כפול של ה' אל משה...משה מצטווה לדבר אל אהרון וללמד אותו את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, עבודה שבמרכזה הקטרת הקטורת לפני ולפנים. אך התורה מדגישה שהדיבור אל משה נעשה אחרי מותם של נדב ואביהוא, ומכאן שיש קשר בין הדברים....[המשך].
חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט