חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת  כי תצא

הצופן המכונן ליצירת האומה

מאת הרב עמיהוד בניה, בני דרום


חז"ל ניסחו עבורנו צופן מכונן בדמות שלוש מצוות: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה"... [המשך...]


חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט