חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת תולדות

אהבה ונישואין – המודל המסורתי או המודל המודרני?

מאת הרב ארי סט, קיבוץ סעד 

 

שני מודלים של זוגיות נוכל למצוא כיום בציבור הדתי במדינת ישראל. הראשון, נתפס כ"מודל המסורתי" בו מכירים בני הזוג ע"י גורם שלישי, שדכן או שדכנית...לעומתו, "המודל המודרני", המקובל יותר בקהילותינו מבוסס על אהבה שמובילה את בני הזוג להחלטה להינשא ולהקים בית, ובכך לבסס ולהעמיק ביתר שאת את הקשר. קצרה היריעה מלהשוות ולתעדף מודל אחד על פני רעהו...[המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט