חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת קרח

התפילה והיוזמה האנושית

מאת הרב משה שפטר, כפר עציון 

 

...בכל דור ודור, אנו מצווים לשאול את עצמו מה ה' אלוקינו דורש מעימנו, מעבר לקיום המצוות המפורשות בתורה, ולקדם את עם ישראל והעולם כולו לחברה יראת אלוקים ההולכת בדרך הצדקה והמשפט.[המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט