חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

ערב יום כיפור תשע"ה  

על הדרכים לשבירת גזר הדין

מאת מרדכי גילה, קיבוץ לביא


אחריות האדם למעשיו ויכולתו או חובתו להשתנות עומדות ביסוד ראיית האדם אצל רוב הוגי הדעות במסורת היהודית, אם לא אצל כולם. ומהאחריות נובע הצורך בשיפוט, בעמידה מול בית דין של מעלה ומול בית דין של עצמו, בכל החלטה ובכל מעשה של האדם... [המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט