חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת קדושים

קדושים תהיו – מהו ה'רצפט'?

מאת הרב מאיר נהוראי, משואות יצחק

כיצד הופכים לקדושים בעולם של חולין?...הרי שהמשימה להיות קדוש קשה דווקא משום שאינה מוגדרת. מה פשרה של דרישה זו? כיצד ניתן להשיג את מדרגת הקדושה - 'קדושים תהיו'?...[המשך].
חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט