חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת כי תצא

תחנות יציאה

מאת הרב רונן לוביץ, ניר עציון

 

הצרות הגדולות ביותר ראשיתן בדרך כלל בסימנים קטנים של בעייתיות, והן מתפתחות בהדרגה. בדומה לכך גם ההישגים הגדולים ביותר אינם מושגים בדרך כלל בהפתעה ובבת אחת אלא ראשיתם מצער ואחריתם תשגה מאוד. [המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט