חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת האזינו

בין האדם האידיאלי, לאדם הריאלי

מאת שמריהו מלר, עלומים 

 

פרשת האזינו נקראת על רצף הפורענות הצפוי לאדם/עם שאינו מתרגם את חלק א-לוה ממעל כפי שנצטווה ע"י האל, החל מפרשת כי תבוא וכלה בפרשת האזינו. בפרשות הללו עם ישראל נקרא שוב ושוב לממש בהווה את צלם האדם שבו, בהתאם לחיוב המיוחד של ישראל בקיום המצוות, ועם זאת דורות שלמים סוטים מדרכי הבורא ומעוררים את זעמו....[המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט