חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת משפטים

כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע

מאת שרה שטרן, קיבוץ עלומים 

בפרשת יתרו, עוד לפני מעמד הר סיני, משה מוסר לעם את דברי ה', שמשמעותם היא ששמירת הברית בינם לה' היא היותם העם הנבחר , "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש...". העם משתף פעולה: "ויען כל העם יחדו ויאמרו, כל אשר דבר ה' נעשה" (יט,ח)...[המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט