חדשות
יישובי הקיבוץ הדתי

על סדר יומה של תנועת הקיבוץ הדתי
דף פרשת השבוע

פרשת במדבר, דבר תורה לשבועות

עבודה זרה וותרנית היא

מאת הרב אילעאי עופרן, קבוצת יבנה

 

קרבן שתי הלחם הקרב בשבועות הוא אחד משני הקרבנות היחידים (יחד עם קרבן תודה) שבו הוקרב חמץ על גבי המזבח. למעט שני המקרים הללו, חל איסור גורף על הקרבת חמץ... [המשך...]

חיפוש
 יומן 
אתרים קשורים

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט