תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

29/11/2005
לזכרם - אלול תשס"ה
חסר רכיב