תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ארגון היזמויות

09/11/2017

ארגון היזמויות

ביוזמת התק"צ ובשיתוף הקיבוץ הדתי ותנועת המושבים, התקיים לאחרונה כנס שעסק בסוגיית היזמים בקיבוצים. מדווח גיל הס, סמנכ"ל כספים בתנועה: בסיעור מוחות משותף נבחנו הצורך והדרך להקמת איגוד של יזמויות. התחושה היא שישנם גופים העוסקים בנושא בצורה מקצועית, ישנן סיבות המצדיקות הקמת ארגון ייחודי –קשיים מול הנהלת הקיבוץ, סוגיות ייחודיות למרחב הכפרי כגון - שימושים חורגים, תב"ע וחוקי רגולציה שונים. אנו מאמינים שבעזרת איגוד ניתן יהיה להסיר חלק מהחסמים.

חסר רכיב