תנועת הקיבוץ הדתי

מפגש מדריכים / צפון

מועד התחלה: יום שני , 12/11/2018 , 00:00
מועד סיום: יום שני , 12/11/2018 , 00:00
מקום האירוע: