תנועת הקיבוץ הדתי

אירועים קרובים
08:30 04/06/201900:00 25/06/2019
מסע בין עולמות - כיתות י'

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 01/07/2019
המירוץ לקיבוץ - כיתות ז'

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


08:30 02/07/2019

00:00 03/07/2019
הכנה למדריכים: בתוך הזרם ונגדו (מדריכים מכיתות י"ב)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 15/07/2019
בתוך הזרם ונגדו (כיתות ט' ומדריכים מכיתות י"ב)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 15/07/2019
הכנה למדריכים: גדוד העבודה (מדריכים מכיתות י"א)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 17/07/2019
גדוד העבודה (כיתות ח' ומדריכים מכיתות י"א)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 31/07/2019
מסע באב (כיתות י' - י"ב)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט