תנועת הקיבוץ הדתי

אירועים קרובים

00:00 31/07/2019
מסע באב (כיתות י' - י"ב)

מפעלי קיץ לנוער הקיבוץ הדתי תשע"ט


00:00 05/09/2019
כנס ביטוח בריאות

כנס בשיתוף 'מלמד יועצים' בנושא חידושים בתחום ביטוח...


15:00 11/09/2019
כנס הנהגות תנועתי

כנס הנהגות תנועתי 'חברה, שדה, אדם' שיעסוק בנושא אק...


00:00 18/09/2019