תנועת הקיבוץ הדתי

אירועים קרובים

00:00 22/04/2020
כנס חקלאות של תנועת הקיבוץ הדתי

בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל ומועצות הייצור


00:00 22/05/2020
שבת של חיבורים

לצעירי תנועת הקיבוץ הדתי גילאי 25-45


00:00 28/06/2020

00:00 01/07/2020
מסע בין עולמות

מפעלי קיץ לנוער הקבה"ד -כיתה י'


00:00 06/07/2020
המירוץ לקיבוץ

מפעלי קיץ לנוער הקבה"ד - כיתות ז'


00:00 12/07/2020
בתוך הזרם ונגדו

מפעלי קיץ לנוער הקבה"ד - כיתות ט'


00:00 12/07/2020
הכנה ל'גדוד העבודה'

(מדריכים- י"א)


00:00 14/07/2020
גדוד העבודה

מפעלי קיץ לנוער הקבה"ד - כיתות ח'