תנועת הקיבוץ הדתי

אירועים קרובים

09:00 25/11/2019
נפגשים

יום עיון והכשרה לקראת מפגשים בין בני נוער דתיים וח...


00:00 26/11/2019

08:30 26/11/2019
חדשנות בפיתוח עיסקי

יום למידה שיעסוק בנושא 'יוזמות וחדשנות בפיתוח עסקי...