תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף כלכלה ופיתוח

09/03/2020

גיל הס
מנהל אגף כלכלה
דוא"ל: gil@kdati.org.il
נייד: 054-5640557
משרד: 03-6072777

דובי מילר
יו"ר כלכלי
דוא"ל: dovimill@gmail.com
נייד: 052-4354777


יענקל'ה רוט
גזבר התנועה ומנכ"ל שיבולת
דוא"ל: gizbar@kdati.org.il
נייד: 050-6306486
משרד: 03-6072720

אתי חננאל
הנהלת חשבונות
דוא"ל: han@kdati.org.il
משרד: 03-6072705

אירה פלוטקין
הנהלת חשבונות
דוא"ל: ira@kdati.org.il
משרד: 03-6072722

דנה גרוס
ביטוח בריאות


יעוד

א.    לקדם ולשמור על האינטרסים של קיבוצי התנועה במגוון תחומי הכלכלה
ב.    לשמור על המקורות הכספיים השוטפים של תנועת הקיבוץ הדתי ולפעול להגדלתם

מטרות ויעדים עיקריים
א. לייצר ולהנגיש מידע מקצועי ורלוונטי בתחומים כלכליים ופיננסים עבור יישובי התנועה
ב. ללוות ולקדם אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות בקיבוצים במגוון נושאים כלכליים, בשיתוף עם גורמים רלוונטיים
(משרדי ממשלה, התאחדות חקלאי ישראל, ארגונים אזורים, תנועה קיבוצית ועוד...)
ג. ליזום, לתווך ולסייע ליצירה ושימור שיתופי פעולה בין קיבוצים ובין ארגונים כלכליים בסביבתם
ד. ליזום ולקדם תקשורת עם ובין קיבוצי התנועה
ה. לנהל את אחזקות התנועה
ו. לנהל ולקיים בקרה שוטפת של תקציב התנועה ומערך הכספים של התנועה באופן המאפשר פעילות מיטבית והתפתחות
ז. ייצור, קידום ופיתוח של יוזמות להגדלת המקורות הפיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה


תכנית עבודה מפורטת

ליווי וקידום אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות של הקיבוצים מול הגורמים הרלוונטיים

       א.       ייצוג הקיבוצים במגוון פורומים רלוונטיים וארגונים עסקיים/כלכליים תוך טיוב ודיוק האינטרסים של הקיבוצים (חיזוק הייצוג והעברת האינפורמציה)

       ב.       קיום קשרים שונים עם משרדי ממשלה וקובעי מדיניות

       ג.       בניית תקשורת רצופה על מנת לתכלל את המידע המתקבל מהפורומים השונים ולדאוג להעברתו להנהלות הקיבוצים

       ד.       ייזום מהלכים בנושאים השונים לשמירה על האינטרסים של הקיבוצים

       ה.       חיזוק הקשר השוטף עם הקיבוצים ומוסדות התנועה

        ו.       הצעת ליווי לקיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך או משבר

        ז.       תחזוקת מערך יועצים מקצועיים במגוון נושאים כלכליים ועסקיים

 

פיתוח ותפעול שירותים כלכליים

       א.       המשך פיתוח, תפעול ודיוק של שירותים כלכליים ורלוונטיים עבור הקיבוצים ומוסדות התנועה כגון: ביטוח (אלמנטרי ובריאות), צוות השקעות ומימון

       ב.       פיתוח וביסוס שירותי ביטוח בריאות בתפעול ישיר של התנועה


ליזום ולנהל פורומים כלכליים רלוונטיים

       א.       הפקת כנסים מקצועיים ופורומים רלוונטיים עבור: מרכזי משק, יו"ר, מנהלי כספים, מנהלי מפעלים, מנהלי רפתות, מים, מטעים, גד"ש ועוד...

       ב.       הקמת פורום מנהלים "צעירים"

       ג.       הקמת פורום מנהלים בכירים 

       ד.       הפקת קורסים מקצועיים

 

ניהול ומיפוי אחזקות התנועה וגופיה

       א.       ניהול תוך בקרה ושליטה, אחזקות ונכסי התנועה וגופיה

       ב.       המשך עבודת המיפוי של נכסי התנועה על כלל גופיה ואחזקותיה

       ג.       ניהול המידע המתקבל מעבודת המיפוי

       ד.       ליזום מהלכים למיקסום ההכנסות מאחזקות התנועה


הגדלת מקורות לפעילות התנועה ומוסדותיה

      הגדלת המקורות הכספיים של התנועה

 

ניהול קרנות התנועה

       א.       ניהול הקרנות (קד"מ, קרן הקבה"ד, קדח"ת, אגו"ש)

       ב.       יזום ועידוד קיבוצים להשתמש בכספי קרן קד"מ על פי מטרות הקרן

       ג.       הגדלת ההון העצמי של סך קרנות הקבה"ד


ניהול תקציב התנועה

       ניהול שוטף של תקציב התנועה תוך ניצול מירבי שלו עבור פעילויות משמעותיות ללקוחות התנועה (קיבוצי וגופי התנועה)


שירותי הנהלת חשבונות

       מתן שירותי הנהלת חשבונות ותמחיר ברמה מספקת לקרנות ומוסדות התנועה ולמנהליה

תוך ניתוח ובחינה של מגוון השירותים הכספיים הניתנים לקיבוצים ולגופי התנועה


משרדי התנועה

א.    משרדי התנועה - בחינת החלופות האפשריות

ב.    קבלת החלטה בנושא

 סל שירותים אגף כלכלה ופיתוח
  ייצור והנגשת מידע מקצועי ורלוונטי בתחומים כלכליים ופיננסים
  קידום ושמירה על האינטרסים של הקיבוצים במגווןנושאים כלכליים בשיתוף עם גורמים רלוונטיים
  ייזום, תיווך ועזרה בשיתופי פעולה בין קיבוצים ועםארגונים כלכליים רלוונטיים בסביבתם
  ייזום וקידום תקשורת עם ובין קיבוצי התנועה
  ייזום וניהול פורומים וקורסים כלכליים רלוונטיים עבורהקיבוצים
  ליווי קיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך

חסר רכיב