תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף משק וכלכלה

26/05/2010

שרגא וילק
מרכז אגף משק וכלכלה
דוא"ל:shraga@kdati.org.il
נייד: 050-5678946
משרד: 03-6072702

שותפים: גיל הס, יענקלה רוט, מורדי שבט, משה (קינלי) טור-פז

פעילים באגף משק וכלכלה

יעוד
אגף משק וכלכלה יהווה זרוע המאחדת המייצגת והמשרתת של המזכ"פ בהיבטים המשקיים, החקלאיים והכלכליים של התנועה בכלל וקיבוציה/יישוביה ומוסדותיה בפרט

מטרות
• סיוע, תמיכה, ייעוץ, ליווי וייצוג לתנועה, ליישובי התנועה ולמוסדותיה בשגרה, במשבר ובתהליכי צמיחה והתפתחות
• ניהול המנגנון בהיבט האירגוני ,התקציבי והפיננסי לטובת קיום הפעילות
• פיתוח אמצעים "חומריים" שיאפשרו את פעילות התנועה- הגדלת מקורות
• פיתוח "כח היחד"

ייצוג המשקים בגופים כלכליים וממלכתיים
ייצוג בגופים הממשלתיים, בהתאחדות חקלאי ישראל, ארגוני המגדלים, ארגוני קניות, איגוד התעשייה הקיבוצית ומול רשם האגודות

שת"פ עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית והתיישבות
1. ליווי ההיבטים הכלכליים, המשפטיים והרגולטוריים בתהליכי צמ"ד
2. ליווי מאמצעי התנועה להקים נקודות התיישבות חדשה
3. ליווי מאמצי התנועה להרחבת מיזם הקהילות

מאבקי חקלאות, קרקע, מים ושיכון
השתתפות בפורומים רלוונטים, בצוות קרקעות ובמטה המאבק בסוגיות תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2018-2019

מעורבות במבנים חברתיים ארגוניים
1. המשך ליווי תהליכי חיבור של ישובים עמיתים (כרמל, מעון, יתיר , קשת )
2. חיבור רתמים, קשת ויישובים נוספים לפעילות בתנועה (כלכלית ,חקלאית ומשקית)
3. המשך שיווק המסגרות המשותפות
4. ליווי תהליכים אסטרטגיים במשקים

ליווי וקידום התמקצעות בעלי התפקידים הכלכליים והמשקיים בקיבוצים
1. ביקור במשקים
2. המשך טיפוח פורום מרכזים וגזברים
3. טיפוח עתודה ניהולית- "העברת מקל" – תוכנית אופק
4. דח"צ בהנהלות כלכליות של המשקים על פי בצורך

תנועות התיישבות אחיות
הגברת השת"פ עם:
• התנועה הקיבוצית
• תנועת המושבים
• תנועות אחרות

רשת מוסדות חינוך של הקבה"ד והוועדה לעליית הנוער (קינלי)
1. מתן מעטפת ארגונית להקמת הרשת
2. הכללת הוועדה לעליית הנוער בתוכה
3. חברות בשולחן מוסדות

קואופרציה
1. לימוד הנושא
2. יישום עקרונות הקואופרציה בקיבוצינו ובמיזמים חברתיים/כלכליים נושקים
3. פעילות מול גורמי ממשלה על מנת שהקואופרציה תוכר כשיטה כלכלית לגיטימית
4. פעילות מול גורמי אקדמיה שילמדו ויחנכו את הסטודנטים לעקרונות הקואופרציה

משפטיות 
1. ריכוז הקשר עם היועצים המשפטיים של התנועה
2. הנפקת אישורים לשינויי תקנון בקיבוצים ע"פ הצורך בכפוף לבדיקתם
3. עריכת בוררויות וגישורים בין הקיבוצים לבין החברים


סל שירותים אגף משק וכלכלה 
 ייצוג המשקים בגופים כלכליים וממלכתיים 
 ליווי היבטים כלכליים/ משפטיים ורגולטוריים בתהליכי צמ"ד , הסדרת שימושים וסוגיות קרקעיות. 
 מעורבות במבנים חברתיים ואירגוניים 
 ליווי והתמקצעות בעלי תפקידים כלכליים ומשקיים בקיבוצים. 
 טיפוח עתודה ניהולית. 
 חיזוק שיתופי פעולה בין הקיבוצים לבין עצמם , בין הקיבוצים לתנועה ובין התנועה ליתר תנועות ההתיישבות. 
 טיפוח נושא הקואופרציה 
 ליווי סוגיות משפטיות, בוררויות וגישורים
חסר רכיב