תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת צו תשס"ז 2007 (44) מאת עמיחי בירנצויג

01/04/2007דף פרשת השבוע
הקיבוץ הדתיי"ב בניסן תשס"ז, 31.03.07

פרשת צו - שבת הגדול


"זכר למקדש כהלל"

מאת עמיחי בירנצויג, קיבוץ עין הנצי"ב


אנו עומדים לפני "שבת הגדול" ערב פסח, וברצוני לעסוק בסיפור המפורסם הבא, המתקיים אף הוא בערב חג הפסח, כאשר בית המקדש עדיין עמד על תלו - סיפור התמנותו של הלל הזקן לנשיאות:

 

תנו רבנן: הלכה זו נתעלמה מבני בתירא. פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו.

אמרו: כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו? אמרו להם: אדם אחד יש שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שלחו וקראו לו. אמרו לו: כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו? אמר להם: נאמר 'מועדו' בפסח ונאמר 'מועדו' בתמיד. מה 'מועדו' האמור בתמיד דוחה את השבת אף 'מועדו' האמור בפסח דוחה את השבת. ועוד, קל וחומר הוא... מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח (בבלי, פסחים, ס",ו ע"א).

 

בכדי לעמוד נכוחה על משמעותו של סיפור זה עלינו להבין תחילה כי אין כאן סיפור מעשה היסטורי שהתרחש במציאות. לא האמת ההיסטורית היא העומדת לנגד עיניו של מספר מעשה זה, אלא המסר אותו הוא מבקש להעביר לשומעיו.

נשים לב, מהי הסיבה שבגינה ויתרו בני בתירא, מנהיגי העם באותו זמן, על נשיאותם ומינו את הלל תחתיהם?

מבחינה היסטורית, אין כמעט ספק שהסיבה האמיתית שבני בתירא נאלצו לוותר על הנהגת העם היא היותו של הלל נצר לדוד המלך, ומפאת ייחוסו זה, שהיה נכבד יותר מייחוסם של בני בתירא, זכה לתמיכת העם שתמיד ייחל לחזרת מלכות בית דוד[i]. אולם במעשה שלפנינו אין זכר לעניין ייחוסו הרם של הלל, אלא שכאן הלל מתמנה לנשיאות רק בגלל גדולתו הרבה בתורה שבאה לו משמוש גדולי הדור שמעיה ואבטליון ומכוחו במדרש הלכות!

נראה כי הנקודה המהותית שסיפור זה בא להשמיענו היא השאלה מי ראוי לעמוד בראש ההנהגה הרוחנית של עם ישראל? האם זה שייחוסו נעלה יותר או זה שגדולתו בתורה רבה יותר?

באופן רחב יותר השאלה היא, האם לימוד התורה והנהגתה מסורים בידי קבוצה מצומצמת של אנשים שכוחם בא להם מפאת ייחוסם ועושרם, או שמא התורה מסורה לכל אדם מישראל ואמת המידה היחידה לקביעת המנהיג התורני של העם היא גדולת האדם בתורה ומידותיו המוסריות? במילים אחרות, האם התורה והנהגתה עוברת בירושה מאב לבן (כמו המלכות), או שהתורה היא "מורשה קהילת יעקב" – כלומר ניתנה בירושה לכל  השייכים לקהילת יעקב - לכל עם ישראל?

בעיני חז"ל, הלל הזקן הוא מעין אב-טיפוס ודמות מופת של המנהיג הרוחני האידיאלי, ולכך מכוונים רוב הסיפורים בספרות התלמודית המתארים את מעשיו ואת דמותו. גם במעשה זה שלפנינו, כאמור, ישנה התעלמות מהאמת ההיסטורית שהלל התמנה מפאת יחוסו הרם, וזאת על מנת להעביר לנו מסר חד, ברור ונוקב, שהתורה היא תורתם של כל עם ישראל, ומי שראוי לעמוד בראש ההנהגה התורנית של העם הוא זה שגדולתו בתורה ובתלמוד, ולא זה שגדולתו היא בייחוס ובעושר.

מעתה נראה לי לשער שלא בכדי הסיפור מתרחש דווקא על רקע קורבן הפסח. להבדיל משאר קורבנות החובה, קורבן הפסח הינו קורבן עממי, 'זבח משפחה', קורבן שכל עם ישראל מגדול ועד קטן שותפים בו. זבח הפסח המשפחתי והעממי וטקס ליל הסדר הבא בעקבותיו מסמלים את העיקרון שכל עם ישראל שותפים שווים בעבודת ה', ללא הבדל של מעמד, עושר וייחוס[ii]. באותו אופן גם לימוד התורה הינו מסור לכל אדם מישראל בבחינת 'תורה מונחת-וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד'[iii] זהו המסר של הסיפור ועל-כן הוא מתרחש על רקע חג הפסח וקורבנו, ומסתיים בהלל הזקן הדורש בתורה כל היום, ובמה? בהלכות קורבן הפסח.

אשרינו שזכינו, והיום בתי אולפנא לתורה-ישיבות, מדרשות ומכינות צצים בראש כל הר וגבעה ותחת כל ע"צ רענן ( ואף לקבה"ד חלק נכבד בעניין זה, כנרמז) ולימוד התורה הולך ומתרחב בכל שדרות העם, אנשים ונשים - "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"[i]  ראייה מוצקה לטענה זו ניתן להביא מהמסופר בבראשית רבה ל"ג, שם רבי יהודה הנשיא, מצאצאי הלל, אומר בהקשר לסיפור זה שהוא היה מוותר על נשיאותו לו ראש הגולה מבבל, שהיה מיוחס ממנו, היה עולה ארצה. עיי"ש.

[ii] " אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב" (משנה פסחים י', א')

[iii]  בבלי , קידושין, סו ע"א.

 

 _____________________________________________________________

עמיחי בירנצויג, בן 37, הוא חבר קיבוץ עין-הנצי"ב. בוגר תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני בתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. עוסק בניהול ובהוראת יהדות במסגרות שונות.אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 


דף פרשת השבוע כקובץ WORD להדפסה


חסר רכיב