תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת וישלח תשס"ז 2006 (28) מאת שרית נוי

10/12/2006


דף פרשת השבוע
הקיבוץ הדתי

י"ח כסלו תשס"ז, 9.12.06

פרשת וישלח


"ויאבק איש עמו"

מאת שרית נוי, קיבוץ לביא

 

המאמר מוקדש לעילוי נשמת אבי ע"ה, דוד חיים הכהן בן משה וחיאט, שהלך לעולמו בי"ב אדר תשס"ו. הלך תמים עם אלוקיו ונאבק על חיי תורה ודרך ארץ אף בימי מחלתו הקשה.

 


לאחר 22 שנות גלות יעקב חוזר הביתה. זהו רגע עליו חלם במשך שנים ארוכות בהן בנה את משפחתו, נולדו ילדיו והוא הפך לשבט גדול. לפי ההמשך ניתן לראות עד כמה סיפור עשיו אחיו "ישב" עליו כל התקופה, וצץ ועולה עם חזרתו. מצפונו של יעקב מעיק עליו, הוא בא ממקום של חרטה על העבר ("כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני"), וחרדה מהמפגש עם עשיו ("כי ירא אנוכי אותו").

את מעבר היבוק בוחר יעקב לעבור בלילה, אותו לילה בו נופלת ההכרעה במאבק. מעניין שגם 22 שנה אחורה, האירוע המרכזי מתרחש בלילה. ביציאתו מהארץ מלווה יעקב על ידי מלאכים, ובחזרתו הוא פוגש מלאך.

יעקב נותר לבדו. כיצד? אומר המדרש: שכח פכים קטנים ורץ בשבילם חזרה, לאחר שהעביר את נשיו ובניו.

"ויאבק איש עמו" - חז"ל מתלבטים בסוגיה במה נאבק יעקב באותו הלילה (חולין צ"א, ע"א), ומביאים מספר הצעות:

רבי שמואל בר נחמני אומר: "כעובד כוכבים נדמה לו". יעקב בא מבית עבודה זרה, והוא נאבק בעבודה זרה: "ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם" (ל"ה, ב'). כל מה שהיה עד כה, לא ניתן להכניסו לארץ ישראל. לפי דעה זו המאבק של יעקב הוא מאבק תיאולוגי.

רב פפא: "כתלמיד חכם נדמה לו". תלמיד חכם מייצג ויכוח פנימי בתוך כותלי בית המדרש. זו הסתכלות של יעקב על עצמו, התבוננות במראה. לפי רב פפא מאבקו של יעקב הוא מאבק אידיאולוגי.

ר' המאי בר' חנינא: "מלחמה בשרו של עשיו". זוהי הדעה המפורסמת לגבי המאבק הקיומי של יעקב מול עשיו, מאבק פוליטי/צבאי.

רב הונא: "לרועה צאן נדמה לו" - מאבק על האוכל. כשיעקב חוזר לאסוף את מה שנותר בצד השני של היבוק, הוא נאבק עמו. זהו מאבק כלכלי.

השפת אמת: "ויאבק איש עמו - שהעלו אבק עד כיסא הכבוד". המלחמה היתה לראות עד כמה כל אחד כוחו מגיע כלפי מעלה. ויאבק מלשון אבק. יעקב, כאיש אמת, התעלה על המלאך. המשמעות מובילה אותנו כאן למאבק רוחני.

אז על מה באמת נסוב המאבק? במי נלחם יעקב?

העובדה שחז"ל מעלים מגוון אפשרויות מורה על כך שניתן לקרוא את הדברים כמשל ולא כפשוטם, ואז אנו שואלים את עצמנו - מה באה פרשה זו לומר לנו?!

כמו יעקב, כל אחד מאיתנו נמצא במאבק, בנקודת התמודדות זו או אחרת. המלאך מייצג קול פנימי אחד ואילו יעקב מייצג קול פנימי שני.

ינצח מי שירצה ש"אבקו" יגיע עד כיסא הכבוד. מי שהרוח תוביל אותו במניעים ובשיקולים שבדרך.

השם יעקב משמעותו התמודדות מתמדת. השם ישראל הוא מלשון שררה. ורמז הוא ליעקב אבינו, שאף על פי ששב לבית אביו בשלום ונקרא שמו "ישראל", נותר לו גם שמו הקודם - "יעקב", כי עיקר דרכו בהתמודדות, ואחרי כל ניצחון לפניו התמודדות נוספת.

____________________________________________________________


שרית נוי הגיעה מירושלים לקיבוץ לביא לפני 22 שנים, בעקבות נישואיה לרוני. היא מרכזת את ועדת החינוך בקיבוץ ומחנכת כיתה באולפנית טבריה.אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 


דף פרשת השבוע כקובץ WORD להדפסה


חסר רכיב