תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת לך לך תשס"ז 2006 (23) מאת שרקה שטרן

05/11/2006


דף פרשת השבוע
הקיבוץ הדתי

י"ג חשון תשס"ז, 4.11.06

פרשת לך לך


כוח החיתוך

מאת שרקה שטרן, קיבוץ לביא

 


המשותף למעשה בראשית ולמעשה יצירת האומה העברית הוא הצו האלוקי. מהפסוקים הראשונים של התורה אנו למדים כי יש ראשית מוחלטת ויש מעשה בריאה שלא קדם לו לפני כן דבר, פרט לרצון האלוקי. הצורה הבולטת בה מובע הדבר הוא בשתי המילים "יהי אור". זה היה הצו הראשון, צו שהוציא את ההוויה מתוך התוהו ובוהו.
לאחריו באו הצווים האחרים של ששת ימי הבריאה עד ליצירת אדם, חוה והשבת. לאחר יצירת אדם וחוה נמסר להם העולם "לעובדה ולשומרה", כאשר ההשגחה העליונה נשארה בידי הקב"ה.
תרבות בבל בה נולד אברהם אבינו, איננה כולה תוהו ובוהו, אך בעומקה חבויים יסודות התוהו. כלפי חוץ נראתה אור כסדים, העיר הגדולה, בה יש תעשיה, מסחר, משטר, חוק ומקדשים -  כתרבותית ומפותחת לא פחות מאשר ארצות הברית בימינו.
וזאת ההקבלה בין הצו של "ויהי אור" לגבי החושך בבריאה, לבין הצו של "לך–לך" ביצירת האומה: האור חתך את החושך. האור והמאורות באו להבדיל. הצו: "לך–לך" לאבי האומה גם הוא חתך - הוא יצר הבדלה בינו לבין כל העמים. כוח החיתוך במציאות, כוח ההשתחררות מהשרשרת הטבעית, כוח פתיחת שרשרת חדשה על-פי צו, על–פי הרוח, על–פי הרעיון, בא לידי ביטוי בפעם הראשונה בבריאה ופעם נוספת כאשר אברם נוטש תרבות קדומה.
לפני הצו "לך–לך" היה אברם בארצו, במולדתו, בבית אביו. והנה אברם מנתק עצמו מתוך מרכז החיים התוסס וממשפחתו הענפה. הדגשת התורה "לך–לך מארצך, ממולדתך ומבית–אביך" מביעה את עוצמת הניתוק מהשורשים העמוקים. אברם לא ברח בשל רדיפות ולא ברח בשל משבר כלכלי – הוא פעל תחת צו אלוקי.
מעשהו זה של אברם הוא חידוש מוחלט - בבחינת מעשה בראשית בתחום הלאומי. למעשה זה נדרש היה כוח איתנים, ולכן התואר: "איתן" כה הולם את אברהם אבינו.
חשוב מאוד לציין שאין לנתק בין שני חלקי הציווי: "לך-לך - אל הארץ אשר אראך", טעמה של העקירה ביעדה. אילו העקירה היתה עיקר הצו אפשר שצודקים היו מחייבי הגלות הנצחית. אך מכיוון שאין להתייחס לחצי פסוק אלא לקוראו בשלמותו, היעד הוא עיקר טעמה של העקירה. לא רק מה לעזוב, אלא בעיקר לשם מה.
הצו העליון החותך הוא זה שיצר אדם והוא זה שיצר עם, ובסימן צווים אלו עומדים תולדותינו בראשיתן.

 

 

שרקה שטרן היא חברת קיבוץ לביא מזה 38 שנה. נולדה בתש"ח להורים ילידי הארץ וחברי הלח"י. גדלה בירושלים על ערכי "לוחמי –חרות". למדה אצל פרופ' ישראל אלדד פרשת-שבוע. מאז גישתה ללימוד פרשת-שבוע מתבססת על סיפרו "הגיונות – מקרא". גם מאמרה זה נכתב בהשראת הספר.

הייתה חברה ב "צופים הדתיים" וכך הגיעה ללביא. במקצועה היא עובדת סוציאלית אבל עסקה רוב השנים בחינוך המשלים. כיום היא בפסק זמן לאחר 5 שנים בהם כיהנה כמזכירת פנים.


אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 


דף פרשת השבוע כקובץ WORD להדפסה


חסר רכיב