תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דתיים-חילוניים

22/12/2003
יחסי דתיים - חילוניים
משימות לאומיות
בשנים האחרונות מנתב הקיבוץ הדתי את פעילותו המשימתית למשימות לאומיות בהתאם לצרכים של מדינת ישראל. למחלקת המשימתית שתי זרועות לביצוע פעילותיה:

1. התנועה.
2. הקיבוצים ובתוכם גם חברי הקיבוצים בפעילות הדורשות מענה פרטני.
פעילות ברמת התנועה
ברמת התנועה אנו פועלים בתחומים הבאים: הסכמה לאומית לדרך חיים במדינת ישראל, קרוב בין דתיים לחילוניים, גיור המוני ע"פ ההלכה של העולים מחמ"ע וכדו'.
הסכמה לאומית
כבר לפני 15 שנה הגה הקיבוץ הדתי את הצורך בשינוי הסטטוס-קוו ההיסטורי ביחסי דת-מדינה. בינתיים, קיימו גופים נוספים שהסתפחו אל הדיון – ועדיין עסוקים אנו בו - בשלב הנוכחי בשיחה מתמשכת, ובלתי פוסקת, עם כל קצווי הקשת החברתית/פוליטית – מחרדים ועד מר"צ – ע"מ לבוא לידי הסכמות חדשות. הבסיס הוא: חוסר נחת מהמצב הקיים אצל כל הצדדים, ונכונות לויתורים ע"מ לבוא לידי הסכמות חדשות שתבאנה למצב נסבל יותר מאשר אנו מכירים היום, ולחידוש פנים בחברה הישראלית.
קרוב בין דתיים לחילוניים
הקיבוץ הדתי משחר היווסדו ראה את עצמו כגשר בין דתיים לחילוניים. במסגרת זו אנו שותפים לקבוצות הידברות שונות בין דתיים לחילוניים וגם עם שאר האוכלוסיות. זאת מכיוון שאחד השסעים העמוקים בחברה הישראלית הוא הסטגמטיות וההתרחקות. כל ישראל ערבים זה בזה – אם לא נדע ליישם זאת, נכחד.

במסגרת פעילות זו אנו שותפים לפעילות של: "חברים מקשיבים" – שיח מחנכים דתיים, חילוניים. "בסוד רוח" – שיח חברי קיבוצים להעצמת התרבות היהודית. "בסוד שיח" – עמותה ששמה לה למטרה קרוב בין כל חלקי האוכלוסייה במדינת ישראל.

כנס "לביא"
מאז יסודו של הכנס בקיבוץ לביא בשנת תשל"ה, החריפו מאוד הבעיות החברתיות והקיטוב בין חלקי האוכלוסייה השונים. כבעבר גם היום שותפים לנו בכנס הזה גופים שונים, הן מהארץ והן מחו"ל, אשר רוצים יחד אתנו להתמודד ולהציף את הבעיות אשר איתן מתמודד היהודי הדתי המודרני, הן ברמת הפרט והן ברמת הציבור. לשם כך יצרנו עמותה מיוחדת הנקראת "כלביא יקום". השם של העמותה קורא לכל יהודי דתי להתנער מהאדישות וליזום פעולות אשר יתנו סיכוי לבנינו לחיות במדינה יהודית מודרנית, כאשר ההלכה מהווה מקור לצמיחה ולחיזוק התרבות והחיוניות היהודית, לחיזוק השכבות החלשות וצמצום הפערים שבין עשירים לעניים.

שותפים לנו בפעילות: בית מורשה, אוניברסיטת בר אילן, בוגרי ישיבה אוניברסיטה בארץ, "קולך" וכן "עדה" – ארגון יהודי דתי מודרני מצפון אמריקה.
תכני כנס "לביא"
אנו משוכנעים שצריך לאמור אמירות דתיות חדשות, באשר למציאות הסובבת אותנו, הן התרבותית דתית והן הסוציאלית חברתית, בעידן של תקשורת המונים וכפר גלובלי. הכוונה היא לא רק לערוך כנסים לעתים מזומנות בפורומים שונים, אלא לנסות לגרום לפעילות בשטח, שתביא לידי ביטוי מעשי ולהשפעה בחברה הישראלית, לעמדות המתנסחות בכנסים אלה. סנונית ראשונה בכיוון זה הוא גיור העולים החדשים מחמ"ע.

בין הנושאים העומדים על סדר יומנו (נוסף לאלו שכבר הוזכרו) מוסר והלכה, תלמוד תורה בזמן הזה, תופעת החילון בקרב הצעירים הדתיים, ועוד. הקיבוץ הדתי משמש כגורם המניע בכל הפעילויות הללו, גם אם על הבמה אין דווקא דמויות מתוכו. כוחנו בחיבור הקצוות ובהנעת תהליכים.

פעילויות חברים בקיבוצים
חברים רבים בקיבוציהם עוסקים בפעילות התנדבותית למען הזולת. מהן:
קליטת עולים בבית המשפחה ("משפחה מאמצת").
"בית חם" לחיילים בודדים.
"אימוץ" חניכי חברות נוער, משפחתונים ועוד במסגרת המשפחתית.
פעילות התנדבותית במוסדות שונים באזור.
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
על מהות המרכז, מטרותיו ופעילותו - ראה באתר
http://www.merkazherzog.org.il
חסר רכיב