תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

משימות אגף המשק

28/01/2011
א. מתן שרות למשקים:
 • טיפול בנושאים שוטפים: חקלאות, שיכון, חלב, מים, קרקעות, כספים, ביטוח, אנרגיה ועוד.
 • מענה לשאלות ובעיות מצד המשקים.
 • השתתפות בהנהלות הכלכליות של המשקים.
ב. פעילת כספית – משקים ומוסדות התנועה:
 • ניהול קרנות התנועה – קרן הקבה"ד, קדח"ת.
 • קופת הגמל "שיבולת".
 • ניהול כספי של מוסדות התנועה: מרכז יעקב הרצוג, ישיבת הקבה"ד, מדרשת עין הנצי"ב.
 • עתודות.
ג. ייצוג בגופים תנועתיים וכלל התיישבותיים:
 • ישיבה בוועדות ובגופים השונים: משרד החקלאות, מועצות ייצור וארגוני מגדלים, ארגוני קניות, משקי הקיבוצים, המשביר המרכזי וכו'
 • מעורבות ושותפות במאבקי החקלאים בנושאי חקלאות וקרקעות.
ד. שירותים והסדרים כלכליים לחברים ותושבים
 • זיקות כלכליות עם התושבים בקיבוצים המשמשות כמנוף לחיבורם לתנועה: הלוואות, ביטוח, תקשורת, דלק, כרטיסי אשראי ועוד.
 • פתרונות משכנתא לחברים ולתושבים
ה. מסגרות פעולה
 • ישיבה שבועית של הצוות הכלכלי
 • ועדת משק: כפעמיים בשנה ולפי הצורך
 • מפגש מרכזי משק: אחת ל- 3 חודשים
 • מפגש גזברים: פעמיים בשנה
 • צוות קרקעות: כאחת לחודש ולפי הצורך
ו. יעדים ומשימות:
 1. בדיקה והתמחרות בנושא הביטוח
 2. בדיקת עלויות מול בנק מזרחי (פנים תנועתי ומשקים)
 3. הקמה מחדש של קרן הערבויות – קדם
 4. פתרונות משכנתא לתושבים וחברים
 5. טיפול מיוחד במרכז הרצוג
 6. טיפול בהקמת בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב
 7. שיבולת – שמירה כמכשיר תנועתי
 8. מעבר משרדי התנועה מתל אביב לבארות יצחק
 9. פרוייקטים שונים (כגון תכנית אסטרטגית למשקים)
 10. ועוד
חסר רכיב