תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

יעוד המחלקה

16/02/2004
פעילות המחלקה
א. הובלת קו חינוכי הנשען על ערכי הקבה"ד
 • ימי עיון לעובדי החינוך הבלתי פורמאלי בגילאי א'- יב'
 • תוכנית הכשרה למדריכי חטיבה ותיכון בנושאים הרעיוניים של תנועה
 • הכוונת עבודת הקומונריות
ב. עבודה מול גורמי החינוך הפורמאלי בקיבוצים
 • קיום קשר רציף עם בתי הספר בקיבוצים, בחינת מהות הקשר והעמקתו.
 • העמקת הקשר עם גורמי החינוך במועצות האזוריות (בעיקר עמק המעיינות).
 • הקמת צוות חשיבה לדיון בסוגיות ערכיות-חינוכיות- תנועתיות (עם רזי).
 • קיום קשר רציף עם רכזות הגיל הרך, והמשך קיום פורום רכזות במהלך השנה.
 • קיום השתלמות גננות בחופש הגדול.
ג. עבודה מול מערכת החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוצים
 • הכשרות מדריכים
 • פורום קבוע של רכזי החינוך בהנחיית מרים שפירא.
 •  קשר רציף עם רכזי החינוך – ביקורים ומפגשים סדירים.
ד. בנות השירות הלאומי
 • ליווי בנות השירות הלאומי והמקשרות בקיבוצים.
חסר רכיב