תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חינוך בלתי פורמלי

18/12/2003
חינוך בלתי פורמלי

מרכזי חינוך בקיבוצים
המחלקה יוזמת פגישות השתלמות והתייעצות קבועות (ארצי או מחוזי), כינוסי מרכזים, מדריכים ומטפלות, ביקורים בקיבוצים, כתובת להתייעצות אישית עם בעלי תפקידים, כולל ביקור בקיבוצים.
חסר רכיב