תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שירות לאומי לבנות הקבה"ד

23/02/2004
שרות לאומי לבנות הקבהד
מגמות
שירות לאומי לבנות הקבה"ד
מתוך מגמה לחיים בשותפות מלאה במדינת ישראל נוטל הקבה"ד חלק שווה בכלל המשימות והחובות המוטלות על החברה הישראלית, ובכלל זה השירות הצבאי.
חוק שירות לאומי לכלל הבנות בישראל
מוסדות הקבה"ד ימשיכו לפעול בקרב הגורמים המוסמכים במדינה לכיוון ביטול חובת השירות הצבאי לכלל הבנות במדינת ישראל ולמתן אפשרות ע"פ חוק לכל בת לבחור בין שירות צבאי לשירות לאומי.
אישור התנועה לבנות הקבה"ד לשרת במסלול שירות לאומי
כל עוד קיימת חובת השירות הצבאי ימשיך הקבה"ד לכוון את בנותיו לשירות צבאי מלא. עם זאת מאפשר הקיבוץ הדתי לבנות הבוחרות בכך לשרת (שנתיים) במסגרת "השירות הלאומי, באישור הקבוצה ומוסד מתאים בתנועה.
חסר רכיב