תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חיילים בודדים

08/05/2006
חיילים בודדים
חיילים בודדים
בקיבוצי הקבוץ הדתי קיימת מסורת ארוכת שנים , של הענקת בית חם לחיילים וחיילות אשר זקוקים לכך בזמן שרותם הצבאי. לחלק מהם הקבוץ נהפך לבית הקבע שלהם. גם היום פתוחה ידם של הקיבוצים למילוי מיצוה חשובה זו. כל הנאמר באתר זה אמור גם לגבי חיילות.
הגדרה
חייל בודד הוא מי שהוגדר ככזה ע"י רשויות הצבא.
השמה
על חייל שרוצה לזכות במעמד זה , לפנות למדור תנאי שרות ביחידתו . המדור יבדוק את תנאי חייו, ויחליט האם הוא עונה למאפיינים שמצדיקים הענקת מעמד זה. כאשר החייל יוגדר כחייל בודד , תפנה משקית ת"ש למדור אמוץ חיילים בודדים בתנועה הקיבוצית (צביקה לוי 052-2722440 ) כדי למצוא קבוץ ומשפחה מאמצת , במידת האפשר לפי העדפותיו של החייל.
חיילים דתיים שמבקשים לשהות בקבוץ דתי , יכולים לבקש ממשקית ת"ש לפנות ישירות אל רוברט ברל במחלקת משימתיות בקבוץ הדתי . (ראה מספרי טלפון באתר זה).
קליטה בקיבוץ
הקליטה בקבוצים נעשית ע"פ נוהל מסודר, המגדיר את זכויותיו ואת חובותיו של החייל. לאחר ברור בין משקית ת"ש ובינינו, באשר לקבוץ הזמין בהתאם להעדפותיו של החייל, יוזמן החייל בלווי משקית ת"ש של יחידתו לביקור בקבוץ, ולמפגש ראשון עם משפחתו המאמצת. הביקור נועד לתאום ציפיות משני הצדדים: החייל והקבוץ (כולל המשפחה המאמצת). לאחר שתואמו הציפיות, החייל נקלט מיידית בקבוץ.
חסר רכיב