תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ועדות ומנחים

23/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
ועדות ומנחים למועצה
נשיאות
מתמדת
מנחים .
בן דוד גבי (ט"צ)
דיאור יצחק (דוכי) (עי"צ) – יו"ר
ערכי ליבה: שרה עברון ( סעד )
ברוכי נחום (בא"י)
רפל נחמיה (יבנה)
ערכי ליבה: מלכה פווה ( ט"צ )
גלס משה (יבנה)
בן-יעקב יוחנן (כפ"ע)

גדליה קרן ( עיה"נ )
טרופר מרים (שד"א)
אוברמן גלעד (לביא)
מעגל השותפים: גלעד אוברמן ( לביא )


קר אלחנן (בי"ר)

ירון שפיר (מירב)


שלומי עופר (סעד)
מעגל השותפים: שאול גינזבורג ( שד"א )


מייזל דבי (עלומים)

ללי אלכסנדר ( עי"צ )


בשיא נעמי (שד"א)
משימתיות: שמריה מלר ( עלומים )


פווה מלכה (ט"צ)

אלחנן קר (בי"ר )


אביישר יהודה (עיה"נ)
משימתיות: אלי ברמן ( בא"י )


לזר אליאב (סעד)

ציפי סטרשנוב ( לביא )


בולביק רותי (לביא)


גדיש יניב (יבנה)
חסר רכיב