תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

החלטות: משימות

22/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
החלטות: מעגל המשימות

י"ז טבת תשס"ה
‏29 דצמבר, 2004


חזון הקיבוץ הדתי

מבוא:

תנועת הקיבוץ הדתי חרתה על דגלה, מראשיתה, את השאיפה לתיקון חברתי מבית ומחוץ;
הקיבוץ הדתי כתנועה, קיבוציו וחבריו, מקיימים פעילות נרחבת בתחום המשימות. המועצה רואה חשיבות עליונה בהרחבת העשייה של תנועת הקיבוץ הדתי בנושא צדק חברתי במדינת ישראל ב-3 מעגלים:
א) עשייה פרטית של חבר הקיבוץ;
ב) עשייה של הקיבוץ הבודד;
ג) מעגל עשייה תנועתי.

מתוך ראיית חשיבות הפעילות הערכית הזו אנו ממליצים על:
1. הקמת ועדה משימתית בכל קיבוץ, הכוללת: רכז משימתיות, פעילים ותקציב. (יש לשקול להקצות חלק מתקציב הצדקה של הקיבוצים על מנת לממש את הפעילות המשימתית ולהרחיבה);
2. תקצוב מחלקת המשימות של הקיבוץ הדתי מעבר למוקצב היום (פעולה ציבורית + רכב) כדי להעצים את הפעילות.

המועצה קוראת להתמקד ב-4 תחומים עיקריים:
א. גילוי מעורבות ציבורית אקטיבית בסדר היום הלאומי של מדינת ישראל תוך השמעת עמדתה בשאלות דת ומדינה, ותמיכה במדיניות חברתית-כלכלית, סולידארית וסוציאלית;
ב. פיתוח ערוצי הידברות בין חלקי העם השונים;
ג. עשייה בתחום הצדק החברתי;
ד. עיסוק בעלייה, קליטה וגיור.

הערה:
1 . פירוט לסעיפים ב', ג' ו-ד', ראה נספח בעמוד הבא;
2 . הוועדה המתמדת לא כללה את נושא הקמת קיבוצים דתיים חדשים, כפי שהוצע על ידי הצוות, מאחר שלדעתה אין מקומו בסעיף זה.
נספח:

1. הידברות:
התנועה רואה עצמה כגשר על מים סוערים, בייחוד בעידן זה של קרע לאומי הולך וגדל.
ההידברות היא צו השעה, והתנועה תיזום ותפעיל ערוצי הידברות קיימים וחדשים בתוך מחנה הציונות הדתית ומחוצה לו וכלפי הציבור החילוני והחרדי;
ערוצי ההידברות האפשריים קשורים בשותפינו לדרך, במחנה הציוני-דתי ומחוצה לו (בנ"ע ישראל, נאמני תו"ע, חברים מקשיבים, מעלה-המרכז לציונות דתית, הקול היהודי, קולך, אמונה, התנועה הקיבוצית, המושבים השיתופיים וכו');
כצו שעה מיוחד, נוכח ההתנתקות הצפויה, הקיבוץ הדתי ייזום דו-שיח בין הפלגים השונים.

2. צדק חברתי:
המועצה קוראת להגביר ולחזק את הפעילויות המשימתיות הקיימות בקבוצותינו: משפחתונים; חברות נוער; שיקום אסירים; אימוץ חיילים בודדים; קייטנות איל"ן; פעילות חסד המתבצעת בקבוצותינו כלפי הסביבה הקרובה; הגברת ההידברות ושיתוף הפעולה בין הקיבוץ לסביבתו; פעילות משימתית של גרעינים משימתיים של בוגרי י"ב; פעילות גרעינים וחברי קיבוצים ובנות ש"ל בבית שמש ובית שאן; המשך מעורבות חברתית של בני הקיבוץ הדתי בעשייה משימתית, לאחר שחרורם מהשירות;
פעילות בתחום מניעת אלימות, ובכלל זה, הטיפול במסורבות גט.
עובדים זרים: התנועה תיצור "תו-תקן" להעסקת עובדים זרים ותיישמו בקבוצותיה, גם כמודל לציבורים נוספים.
- מוצע שכל קיבוץ ייקח על עצמו פרויקט חברתי (כדוגמת בית הילד או חברת נוער) בהתאם לגודלו ויכולתו;
- חיזוק קשרינו עם כפרי הנוער הדתי.

3. עלייה, קליטה וגיור:

חיזוק הפעילות בתחום קליטת עלייה מחמ"ע (מחבר מדינות העמים) עם דגש על קירוב ליהדות וגיור, בית ראשון במולדת ותכניות נעל"ה, וחיזוק הקשר עם בני-עקיבא העולמית ויהודה הצעיר;
העצמת האולפנים לעברית ואולפני גיור הקיימים בקיבוצינו ופתיחת אולפנים נוספים.


חסר רכיב