תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

02/08/2006
עמודים תמוז - אב תשס"ו (705) 8
דבר העורכת
שלום לכם,

'ימי בין המצרים', נקראים הימים האלו, והם ימים בהם צרות רבות ורעות מצאו את ישראל... כך אומר לנו אליהו כי טוב בספר התודעה.
מכבסת המילים המפסלת לנו את המציאות קוראת לאירועים האחרונים: "הלחימה בצפון"...או "ישראל נלחמת"... ואין זאת, אלא, שקשה לנו להפנים ששוב אנחנו במצב הנקרא: "מלחמה" ושוב באנו 'אל בין המצרים'.

הולדתו המתמשכת של הגיליון, הצריכה אותו להשתנות עם גלגולי הזמן. מגוון המאמרים בגיליון תמוז – אב, מתחבר מזוויות שונות.
המעגל הראשון כורך את מאמרו של מורדי שטיין "דרכי ציון אבלות, אך מי ידאג לתשעה באב?" בו הוא מברר מושגים שונים הנוגעים לתשעה באב ועומד על ההבדל בין הסימפטיה לאמפטיה, שם הוא מזכיר את אירועי הקיץ הקודם, את ההינתקות, את הושטת היד והאמפטיה (או הסימפטיה), יחד עם כתבתו של יוסקה אחיטוב "מילה בסלע" שבסיסה הוא באירועי הקיץ הקודם והם הרקע לפסק ההלכה הנותן היתר לרמות את פקידי מנהלת סל"ע, נגדו יוצא יוסקה בחריפות. עוד רמז לאותם אירועים נמצא בכתבה "גיא אוני" המסקרת את הצגת סוף השנה של כיתה ט' בבית הספר שק"ד, ואם תרצו, לאותו המעגל מתחברות הכתבות שמדברות על הימים האלו שהם סגירת המעגל, שנפתח מחדש...
במעגל משיק, נמצאת כתבתו של רן חכים, על 'יחודו הכלכלי של הקיבוץ הדתי' – שהוא פרק מתוך עבודת הדוקטורט שלו העוסקת במצבם הכלכלי של הקיבוצים בכלל, חלק מן ה'יחוד' הוא דרכי ההתנהלות 'היקית', פן נוסף לאותו הנושא בדיוק ניתן למצוא במה שכתב הד"ר משה גרסר על ספרו של אריה פישמן "היהדות והחיים השיתופיים – יחיד וקהילה בקיבוץ הדתי".
המעגל השלישי בגיליון הוא מעגל 'החזרה הביתה' – הצטרפות המושבים השיתופיים ניר עציון ומשואות יצחק לתנועת הקיבוץ הדתי. במרכזו של העגל ארבע כתבות הנכרכות זו בזו והם מברכות, מספרות על שהיה ועל מה שיש...
וכל מעגל מתחבר למעגלים האחרים בחיבורים שונים ויוצר מעגלים משל עצמו...
ובכל מעגל מהדהד רמז ממעגל אחר, ומצטרפות כתבות נוספות, ודיווחים שונים הקושרים עבר להווה.
ובוודאי ימצא כל אחד את חיבוריו הוא, ואני מרגישה שמעל לכל, הגיליון הזה נותן נקודת מבט רחבה ביותר על הכאן והעכשיו שלנו אשר מתחברים לעבר, על העשייה הברוכה המתחברת לרעיון- על כל מה שהחיים שלנו עשויים מהם.

ויחד עם כל בית ישראל אנו מצטערים בצער משפחות החללים ונושאים תפילה לשלום חיילינו באשר הם שם, לחזרת החטופים והחלמת הפצועים ומקווים שיהפך החודש הזה למנחם אב במהרה.

חודש טוב!
גילה ו. קפלן


חסר רכיב