תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה: משק

23/03/2006
עמודים אדר תשס" (702) 5
מחלקת משק
דובי מילר

החודש נערך מפגש בו השתתפו רכזי משק, מזכירים ורכזי תכנון. המפגש נועד לדיון והחלפת דעות בנושא החלטות מנהל מקרקעי ישראל האחרונות ובעיקר בהחלטה 979 ותמ"א 35. החלטה 979 עוסקת ב"שיוך דירות", ותמ"א (תכנית מתאר ארצית) 35 עוסקת בהשלכות התכנית לגבי בניה ותכנון של שטחי המגורים בקיבוצים (עוד על 979 ותמ"א 35 במסגרת).
תמ"א 35:
השלכות תמ"א 35 הוצגו על ידי האדריכלית מירה יהודאי ממשרדי א.ב. תכנון. ההשלכות משתנות ממשק למשק בהתאם למיקומו באזורי הארץ השונים, בהתאם לגודלו המתוכנן כיישוב ולמספר הנחלות החקלאיות המתוכננות בו. מומלץ לכל קיבוץ ללמוד היטב עם המתכננים שלו מהן ההשלכות הספציפיות לגביו.
979
משמעויות ההחלטה 979 הוצגו על ידי עו"ד צפריר בן אור מברית פיקוח. החלטה 979 העוסקת בשיוך דירות אושרה על ידי הנהלת המינהל והועברה לצוות ניסוח על מנת לנסחה בצורה ברורה ובהירה, תוך כדי התאמתה לבקשות שעלו מן השטח. גם לאחר אישור זה, לא מובטח שההחלטה אכן תיושם, כיוון שיש גורמים לא מועטים, המתכוונים לעתור נגד ההחלטה, הן מצד המבקשים להרחיבה ולשפרה והן מצד המתנגדים לה.
כזכור, נושא שיוך חלקת המגורים בקיבוץ בפרט, וזכויות החקלאים בקרקע בכלל מתגלגלות בוועדות ודיונים שונים זה שנים. לצערנו, עד כה הוכיחה המציאות שכל החלטה שנדחתה על ידי החקלאים, גררה בעקבותיה החלטה פחות מוצלחת, מבחינתנו.
המפגש עסק בעיקר במשמעויות ההחלטה לגבי קיבוצים שאינם מעוניינים להיכנס כיום למהלך של שיוך דירות, כמו רוב קיבוצינו, ובצעדים הנדרשים בכדי למנוע בעתיד חסימה לאלו שיהיו מעוניינים ללכת בנתיב זה. בסיכומו של המפגש התבקשו מוסדות הקיבוץ הדתי ללמוד את היבטי הנושא לפני ולפנים על מנת שיוכלו להמליץ בפני המשקים על צעדים אפשריים.
החלטה 979
שנת 2005 עמדה בסימן החלטה 979. כזכור, ההחלטה, העוסקת ב"חלקת המגורים" במושב ובקיבוץ, התקבלה במועצת מקרקעי ישראל עוד בשנת 2003. לפי הוראת היועץ המשפטי דאז, אליקים רובינשטיין, סירב שר האוצר לחתום על ההחלטה, ולפיכך היא לא נכנסה לתוקף. בינואר 2005 הוציא היועץ המשפטי החדש מני מזוז מכתב נוסף, הקובע שאין לחתום על ההחלטה מכיוון שלפי קביעתו לא יוכל להגן עליה בבג"ץ. בעקבות חוות דעת זו, הוקם צוות מקצועי בראשות ראש אגף התקציבים באוצר, קובי הבר. ועדת הבר סיימה עבודתה לקראת סוף שנת 2005. הדו"ח שהוציאה הכניס שינויים רבים בהחלטה 979 (פרטים להלן). הדו"ח אושר בממשלה ובמועצת מקרקעי ישראל, אשר אמורה להשלים את הנוסח הסופי של ההחלטה.

עיקרי החלטה 979 בקיבוץ: ההחלטה מגדירה שחלק מהמשבצת, בתוך "שטח המחנה" של הקיבוץ, יוגדר כ"חלקת מגורים"; חלק זה יהיה מכפלה של 2 דונם במספר הנחלות או מספר משפחות החברים "המלאים" שהיו בקיבוץ ביום 2.9.03, לפי הנמוך; בחלק זה ניתן יהיה להוון זכויות בניה למגורים במכפלה של 375 מ"ר לנחלה או למשפחת חברים, כאמור, לפי הנמוך. ההוון יהיה במחיר של מבצעי ההוון בעיר, דהיינו, 3.75% מערך הקרקע. סך הכל יחידות הדיור (יח"ד) בישוב מוגבל למספר יח"ד המוקצות לישוב במסגרת תמ"א 35 (בדרך כלל בין 400 ברוב אזורי הארץ ל – 500 בפריפריות מסוימות).

"פיצול" יחידות דיור (שיוך) למשפחת חברים בקיבוץ שהיתה חברה בקיבוץ ביום 2.9.2003 או ליורשיה, לא יחייב תשלום נוסף בעת השיוך. שיוך למשפחת חברים שהצטרפה לאחר מכן, יתבצע כנגד השלמת תשלום ל – 33% מערך הקרקע. העברת יח"ד ששויכה, תהיה חייבת בכל מקרה בהשלמת תשלום ל – 33% מערך הקרקע. על מחירים אלו לא חלה הנחה של אזורי עדיפות.

הדעות בקשר להחלטה 979 הנן חלוקות, הן בהתיישבות והן מחוצה לה. בהתיישבות יש ביקורת רבה בעיקר כלפי הנוסח החדש של ההחלטה. עמדת ההתיישבות הנה כי ההחלטה מסובכת, בלתי ישימה, וחמור מכל, מתעלמת מזכויות החקלאים ומפלה אותם לעומת החוכרים העירוניים.
המתנגדים החיצוניים העיקריים להחלטה הם פורום 15 הערים העצמאיות ("העשירות"), אשר כבר הגיש עתירה לבג"צ בעניין זה, וכן האירגונים ה"ירוקים" וה"חברתיים".

תמ"א 35 ותכנון הקיבוץ
תכנית מתאר ארצית מס' 35 אושרה בממשלה בסוף שנת 2005. תכנית זו מסדירה את התכנון בכל שטח המדינה לפרטי פרטיו. תוכנית זו, באופן מודע ומוצהר, קובעת לראשונה עדיפות מוחלטת לפיתוח האורבני בישראל (של הערים והישובים הסמי-עירוניים) על חשבון הפיתוח של הכפר והפריפריה. בהמשך לתכנית המתאר ה"זמנית" הקודמת, תמ"א 31, כוללת תמ"א 35 עיגון מגבלות קשיחות על גודל מירבי לכל מושב ולכל קיבוץ. התכנית גם מחלקת את הארץ לסוגי "מרקמים" שונים, כאשר המרקמים בעלי אופי עירוני הם מוטי צמיחה ופיתוח, והמרקמים הכפריים הנם מוטי שימור והגבלות קשות על הבניה והפיתוח.
אישור התכנית עוכב שנים מספר על ידי המועצות האזוריות וההתיישבות, אולם לבסוף - לאחר תיקונים מספר שהקלו מעט בנושא הישובים הכפריים שהוכנסו למרקמים העירוניים ובנושא מספר יחידות הדיור בקיבוצים – הוסרה ההתנגדות וההחלטה אושרה.

בשנת 2005 נמשך גם הטיפול של מוסדות התכנון – בתחילה הועדה המחוזית מחוז צפון, לאחריה הועדה המחוזית חיפה, ולבסוף אף מינהל התכנון הארצי עצמו – בגיבוש עקרונות התכנון לקיבוצים. נושא זה טרם הגיע לסיומו, וצפוי שיסתיים, ככל הנראה, במהלך שנת 2006.

(הנתונים על תמ"א 35 והחלטה 979 באדיבות עו"ד מיכי דרורי, יועץ משפטי של התנועה הקיבוצית. נוסח נרחב יותר ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי.)


חסר רכיב