תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תפילת מחנכת

28/08/2005
עמודים מנחם - אב תשס"ה (696) 11
תפילת מחנכת

"ריבונו של עולם"
מתפילת המחנכת יהודית בר ישע-גרשוביץ
בסיום מחזור מ"ז בבית הספר התיכון בקבוצת יבנה, תשס"ה:

תן להם אומץ ללכת יחידים בדרך
ואהבה רבה לזולת ההולך לידם.

טע בהם ביטחון ביכולתם למצוא את דרכם
וביטחה באלו המהווים בה נקודת משען.

תן להם את גדלות הלב לתבוע מזולתם
ואת גבורת הלב לכבוש את יצרם.
ואת הדעת להבדיל בין כל המצבים כולם.

תן להם את ההגינות הנראית בעשיית הישר והטוב,
את הוודאות במקום שצריך
ואת הזכות לפקפק כשאפשר.

חנם בחן
ובחסד
ובחכמת הלב - לקבל
ובטוב הדעת לתת
ובידיעת האמת,
כי בין חכמת הקבלה לטוּב הנתינה נעים הדברים כולם.

חזק אותם ביראת שמים
וביראת האדם
ובכוח להתמיד בשניהם באהבת עולם
ובלב טוב,
שכולל את כל הדברים כולם.

טע בהם מידות טובות להנהיג בהן את עולמם
ונחת רוח מהנהגתו של הזולת
וסבלנות אין קץ, לקצב הימים כולם.

תן להם את העוז לבקר כשצריך,
את הפתח לחזור מהדברים
ואת הצורך לשקול בתבונה את המעשים כולם.

עזור להם לקדש את החדש ולחדש את הישן, כשאפשר
ולקרב רחוק וקרוב כשצריך.

חנם ברשות לתעות ולטעות,
ברחמים לחפש
ובשלווה למצוא את הדברים כולם.

חזק אותם,
ריבונו של עולם, בתבונה, לדעת אותך

ברך בכל ברכותיך, כולם כאחד ואיש איש על פי דרכו.
חסר רכיב