תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אליעז כהן

28/08/2005
עמודים מנחם - אב תשס"ה (696) 11
שלא ייהפך לנו קרע הבית לקרע הברית

אליעז כהן, כפר עציון

בימים הקשים הללו
שעל פי הלוח העברי
אמורים להיות ימים של נחמה,
אני מנסה למצוא מילים.
גם למשוררים לפעמים הן הולכות לאיבוד.

אולי מחליפים אותן זקן האבלות
שנשאר מבין המצרים,
או הקרע בחולצה, עד מקום הלב.

נדמה שגם שבע דנחמתא
לא ירפאו את השבר.
נדמה שאנו צועדים
מימים נוראים אל עבר הימים הנוראים
- חשים בבין, מבקשים רחמים.

ואולי יתגלו גם תעצומות מבין לשברים ולקרעים.

לנו, חברי הקיבוץ הדתי,
נכונו עלילות בעת אשר כזו.
נעמוס על שכמנו את משימת האיחוי,
התפירה העדינה. ההטלאה.
כדי שלא ייהפך לנו
קרע הבית לקרע הברית.


חסר רכיב