תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

08/07/2005
עמודים סיון תשס"ה (694) 9
תנועה בתנועה
מזכירות פעילה
חילופים במחלקת חברה: ברכות למנוחה זכאי הנכנסת, ותודה לרפאל שסיים את תפקידו. רפאל צרפתי (שדה אליהו) סיים את תפקידו כמרכז ועדת חברה, והעביר השרביט למנוחה זכאי (טירת צבי). מטבע הדברים בשלב ראשון, ניצב מרכז נכנס בפני האתגר למלא "נעליו" של זה הקודם לו, ובהמשך עליו לעצב וליצור "נעליים" משל עצמו. רפאל אכן משאיר "נעליים" גדולות, ועל כך יעידו כל שעבדו לצדו במהלך שש שנותיו במזכ"פ. לרפאל – תודה מכולנו, ולמנוחה – בהצלחה.
ישיבת מזמו"ר: בישיבת המזכירות המורחבת האחרונה שהתקיימה בי"ג באייר (22/5) בבארות יצחק, אגב דיון במועמדותה של מנוחה זכאי למח' חברה, עלתה והתחדדה שאלת דרך בחירת בעלי תפקידים למזכירות הפעילה. אמצעי ה"גיוס" אשר שימשו בעבר אינם עוד בנמצא, ועל כן תהליך איתור וגיוס המועמדים קשה ומורכב מבעבר (תופעה דומה אנו מזהים בקיבוצים העומדים לקראת בחירת מזכירות ובעלי תפקידים). בתקופה הקרובה ננסה לגבש הצעה אשר תיושם בע"ה בסבב המינויים הבא. כך או כך, על הפרק עומדת כעת בחירת עורכ/ת "עמודים", ומרכז למחלקה המשימתיות.
על סדר יומן של ישיבות המזמו"ר האחרונות (אדר א' – בטירת צבי, אייר – בבארות יצחק), עמדו בין השאר "נושאים הקשורים ליישום החלטות המועצה הכ"ז שהתכנסה במעלה גלבוע".
בהחלטות המועצה, בסיכום הדיון בעניין "מעגל החברים בתנועה" נאמר:
"תנועת הקיבוץ הדתי תפעל לצרף לתוכה קהילות דתיות ציוניות השואפות להגשים באורח חייהן בפועל, את מכלול הערכים שהוגדרו כערכי ליבה בתנועת הקיבוץ הדתי".
בעקבות כך, קיימנו סידרה של מפגשים עם מושבים שיתופיים וקיבוצים עירוניים: משואות יצחק, ניר עציון (שיחת הכנה עם בני דרום), קיבוץ "ראשית" וקיבוץ "בית ישראל".
מיותר לציין כי בכולם התקבלנו בסבר פנים יפות. מצאנו קהילות שיתופיות המנהלות אורח חיים מאוד דומה לזה המקובל בקיבוץ הדתי: מבנה קהילה, אסיפה, מזכירות, ועדות, רבנים, דיונים על הפרטות, דאגה לדור המייסדים ושאיפה לחיים שיתופיים.
בסיכום הדיון במזמו"ר ניתן "אור ירוק" למזכירות הפעילה להתקדם בהליך הבחינה, בדרך לגיבוש הצעת השתלבות בתנועת הקיבוץ הדתי, של מי מבין קהילות אלה שתרצינה בכך. בין השאר נבחנה הדרך לאפשר שני מסלולים, האחד - השתלבות מלאה בצד החובות ובצד הזכויות, והשנייה - השתלבות מדורגת.
"בחינת היתכנות להקמת קיבוץ חדש של הקיבוץ הדתי": נושא נוסף הנגזר מהחלטות המועצה, ואשר גם לגביו ביקשנו אישור עקרוני של המזמו"ר. שנים ארוכות לא עסקה התנועה בנושא זה, ומשכך – נשתכחה התורה, ויש לשוב ולרענן הזיכרון והנכונות לעסוק בכך. הקמת יישוב, זוהי משימה מורכבת אשר לה שותפים רבים. אנו סבורים כי נקודת המוצא לבדיקת ההיתכנות צריכה להיות מידת הצלחתנו לסחוף צעירים מבני הקיבוץ הדתי ואחרים, לרעיון שכזה. במידה שניווכח שאכן קיימת קבוצה המעוניינת ברעיון, ניתן יהיה לעסוק יחד ביתר הסוגיות, כגון: איתור מקום, תחומי עיסוק, אופי החברה בקיבוץ, ועוד.
אני סבור כי מדובר באתגר גדול ומשמעותי אשר עלינו להירתם אליו, שכן במידה שנצליח להגשימו, יש בכך בכדי להעיד על חיוניותו של הרעיון הקיבוצי כמנוף להגשמה ודרך חיים.

בהקשר ל"מעגל המשימות" עסקנו בשני נושאים:
האחד - שנת ההתנדבות במסגרת ה"יוד-גימל": הפעילות חשובה מאין כמותה, ומבוצעת על ידי בנינו על הצד הטוב ביותר. בשל כך, ובשל החלטות שקיבל לאחרונה משרד החינוך התומך כספית בחלק מהפעילות, יש להיערך באופן שונה מבעבר, על מנת לאפשר הרחבת הפעילות והעמקתה.
המזמו"ר אישר העקרונות הבאים:
– תוקם ועדת קבלה אשר תקבע קריטריונים וגבולות ברורים לקבלת מתנדבי שנת הי"ג. בין השאר אמורים הדברים באשר למחויבותם בנושא שמירת מצוות במהלך פעילותם במסגרת הגרעין;
– לפעול להקמת גרעין אשר ישלב פעילות התנדבותית עם לימוד תורני;
– תגבור המרכיב העיוני בגרעיני השירות (לימודי יהדות, מנהיגות וכו');
– בחינת השתלבות מתנדבים שאינם מבני הקיבוץ הדתי.
הנושא השני בו התקיים דיון ראשוני היה הקמת מכינה קדם-צבאית לבנות, במסגרת מרכז יעקב הרצוג: במהלך בחינת הנושא יהיה צורך לברר ולהכריע בשאלת מידת הפגיעה בפעילות מדרשת הבנות בעין הנצי"ב כתוצאה מהקמת מסגרת שכזו. הדיון במזמו"ר לא הסתיים, וסוכם להמשיך בבחינת המשמעויות השונות.
סיכום שנת ה-75: אני מבקש לשוב ולהודות לרבים שהיו שותפינו בהפקת האירועים, ולהתנצל בפני מי שנפגע מהביקורת שליוותה חלק מהפעילות. סיכום האירוע המרכזי הוצג במזמו"ר, ובמסגרתו נשמעו השבחים לצד הביקורת.
מטרתנו המרכזית במהלך השנה הייתה לחזק את שני המרכיבים של התנועה, שהודגשו באופן כה ברור במהלך ה"מרחב הפתוח" בסעד - הנושא הערכי לצד המימד המשפחתי.
"המועצה" שהתכנסה במעלה גלבוע וההכנות לקראתה, עסקו בעיקר בביסוס הערכים המשותפים. ואילו "העצרת" ו"הפעילויות הנוספות" במהלך אותו היום, נועדו לספק לחברי התנועה פרספקטיבה רחבה יותר על היותם חלק מתנועה/משפחה גדולה.
המחויבות של צוות ההפקה ושל יתר המשתתפים, סחפו ויצרו מחויבות אדירה של כל האלפים שהגיעו לאירועים, וזהו הנכס החשוב ביותר אותו הפקנו במהלך שנה זו, ואותו ננסה לנצל בהמשך.
יאיר רינמן mazkal@kdati.org.il
מחלקת משק
בוועדת המשק: בישיבת הוועדה הוצגו מאזני הקיבוץ הדתי (קדח"ת, מאזן הישיבות, קד"ם וכו');
נמסר דו"ח על מצבם הכלכלי של הקיבוצים - שלוחות ועין צורים;
התקיים דיון על מפעל "מעוז" שבמגדל עוז. מסתמנות התפתחויות חיוביות ביותר ביחס להתקדמות המפעל. ועדת המשק קיבלה החלטה לסייע לקיבוץ ולמפעל לממש את הסיכויים המסתמנים להתפתחות המפעל. באותה הזדמנות צוינה השפעתה הברוכה של מעורבות קבוצת יבנה בנעשה בתחום הכלכלי במגדל עוז;
הוצגה התקדמות העבודה של "סקר הסיכונים" בקיבוצים השונים, בתקווה שבמהלך השנה נוכל לסיים את העבודה ברוב הקיבוצים.
חילופי תפקידים: בקיבוץ מירב סיים אלי שריר קדנציה ארוכה כמרכז משק וירון שפיר נכנס לתפקיד. בקיבוץ ראש צורים סיים את קדנציית ריכוז המשק עוזי עוזרי, ונכנס עתה חיים ראש.
ליוצאים - תודה מעומק הלב, ולנכנסים – בהצלחה.
"תנובה": נושא הפרטת תנובה נמצא בדיונים בין הגורמים השונים הקשורים בדבר (התנועות, התאחדות מגדלי הבקר, הארגונים האזוריים וכו'). מערכת הדיונים מתנהלת כרגע בעצלתיים, ואנחנו פועלים על מנת להגיע ליתר הידברות בין הצדדים. הפערים האמיתיים לא גדולים, להערכתנו, והמטרות המשותפות משמעותיות הרבה יותר מחילוקי הדעות.
מים: נמשך המשא ומתן בין התאחדות חקלאי ישראל ובין משרד האוצר לגבי מחירי המים. עיקר הנקודות לוויכוח הן, האם לכלול את מחיר המים המותפלים בחישוב עלויות המים לחקלאות (תעשיית ייצור המים המותפלים מתחילה להתפתח בארץ והיא תלך ותגדל); בדיקת עלויות המים ב"מקורות" והתייחסות לעלות המים המוּשבים (שפד"ן ומים מליחים – מי קולחין – מים מטוהרים) – השאלה היא אם טיהור המים ייפול על כיסו של המזהם או על זה של המשתמש.
דובי מילר meshek@kdati.org.il


משולחן קרן הקיבוץ הדתי

- מאזני התנועה [מזכירות הקה"ד, קרן הקיבוץ הדתי, הקרן לערבויות - קד"מ והקרן המרכזית – קדח"ת], הוצגו במפורט וכן בגרסה מאוחדת, ואושרו על ידי הנהלת הקרנות. כן הושלמו לאחרונה מאזניהם של מוסדות התנועה [הישיבות, המדרשה ומרכז יעקב הרצוג].
- פעילי המשק עסוקים בסוגיות הקשורות להמשך דרכם הכלכלית של בית רימון, מגדל עוז וראש צורים. הסיוע המשמעותי שאותם יישובים מקבלים מהקיבוצים המאמצים [לביא, שדה אליהו וקב' יבנה] ראוי ביותר, הגם שאינו פוטר אותנו מאחריות.
- לפני מספר שבועות ביקרנו במעלה גלבוע, שלוחות ומירב. לאחרונה ביקרנו בראש צורים ובכפר עציון. בשבוע הבא בשדה אליהו וטירת צבי, ואחריהם עלומים ולביא.
- לאחר שהובהרה מלוא התמונה הכלכלית בעין צורים ושלוחות, אנחנו מגבשים יחד עם הקיבוצים את הנתיבים האפשריים לסייע להם בפתרון המצב.
- הנהלת הקרנות החליטה לשנות את נוהלי חיובי הריבית לאותם קיבוצים העומדים בחוב מתמשך בקרן הקבה"ד. הביצוע - מראשית יולי זה.
- מודל חדשני המאפשר להציג את המשמעויות של ההתפתחות הדמוגרפית בכל קיבוץ וקיבוץ נמצא בשלב ליטוש וסיום. המודל יוצג בכנס מזכירים, במזכירויות ובאסיפות הקיבוצים.
- ארגון משקי התק"מ מקיים דיונים לקראת שיוך נכסי האגודה לחברים, בהם כל משקי הקיבוץ הדתי, נא עירנותכם.
- מזל טוב למנהלת החשבונות המסורה שלנו, אתי חננאל, שיצאה בשעה טובה לחופשת לידה (לבת קוראים רוני]. אירה נושאת לבדה בעול העבודה הכבד בהנהלת החשבונות.
בסוף חודש יוני יתקיים כנס הביטוח השנתי. בעוד כמחצית השנה, יהיה עלינו לשוב ולהידרש לסוגיית ביטוח הבריאות.

אלי סומר keren@kdati.org.il


מחלקת החינוך

מפגש רכזים ואנשי חינוך לפני חג הפסח - במסגרת התכנסות רכזי חינוך מהקיבוצים, קיימנו מפגש עם הרב יובל שרלו ועם הרב יהודה גלעד ואנשי חינוך נוספים מהקיבוצים, בנושא: "אלו מסרים מעבירים לילדים ולנוער במציאות כה מורכבת".
במפגש עלו הרבה נקודות למחשבה. עלה העניין עד כמה חשוב להעביר לילדים ולנוער בצורה הכי ברורה, שלמחות באופן חוקי –אפשר, וכל דבר שמחוץ לחוק וגורר לאלימות – הוא מחוץ לתחום. הייתה גם התייחסות למצבה הכללי של הציונות הדתית היום ועל הבעיות הנוספות שמרחפות, כמו: דו"ח דברת והשלכותיו על החינוך הדתי, סגירת ישיבות ההסדר, ועוד.
במפגש השתתפו 40 חברים ונראה שיש מקום להמשיך לקיים מפגשים מסוג זה.
75 שנה לקיבוץ הדתי - בני נוער רבים (למעלה מ-300) הגיעו לכנס הנוער שהתקיים במהלך חגיגות ה-75 לקיבוץ הדתי.
במסגרת המפגש התקיים טיול בהדרכתו של זיו כרמל, מהר ברקן לעמק הנעלם. בהמשך, שמעו הרצאה מרתקת מגרשון בר-כוכבא בנושא ירושלים וקינחנו בארוחת ערב משותפת. הטורניר שנקבע בין הקיבוצים ולא התקיים מחוסר זמן, נדחה למפגש הנוער שיתקיים אי"ה בסוף החופש הגדול.
השתלמות לרכזי תיכון וחטיבה - בסוף החודש נקיים מפגש למידה אחרון לשנה זו, עם רכזי תיכון וחטיבה של הקיבוץ הדתי. את ששת המפגשים העביר אריאל רונן מבארות יצחק ובכל המפגשים נידונו נושאים שונים השייכים לגיל ההתבגרות, כאשר כל נושא נבחן ב-3 היבטים: ההיבט הפסיכולוגי, ההיבט ההלכתי וההיבט הקיבוצי.
השתלמות לצוות החינוך הבלתי פורמלי לקראת החופש הגדול - ביום חמישי י' באייר (19.5) קיימנו השתלמות של צוותי החינוך הבלתי פורמלי של קיבוצינו, בנושא: החופש הגדול. המפגש התקיים בקבוצת יבנה כמיטב האירוח היבנאי, והשתתפו בו 60 עובדי חינוך.
החלק המרכזי של היום הועבר ע"י איריס ישראלי ועסק בשילובם של ילדים שונים במסגרת של החינוך הבלתי פורמלי, הצורך להכיר בצרכים שונים של ילדים שונים, כיצד לחזק את הילדים באופן אישי, איך ליצור מערכת שתיתן מענה לכולם, ועוד.
בהמשך קיימנו התייעצות על נושאים שונים שקשורים לחופש הגדול ושמענו מכל קיבוץ כיצד הוא מטפל/מתמודד עם הנושא. הצוותים הציגו לפני באי המפגש תכניות מוצלחות שקיימו.
יום השתלמות לאנשי חינוך: ביום שלישי ד' באב (9.8) - ההשתלמות המסורתית של עובדי חינוך והוראה שהייתה מקובלת שנים, קוצצה אמנם עקב תגובות המשתתפים וכו', ובכל זאת ראיתי לנכון לקיים יום בנושא האלימות הגואה על היבטיה השונים. ההשתלמות מיועדת לכל העוסקים בחינוך ומתקיימת בשיתוף בתי הספר בשדה אליהו, לביא, יבנה וסעד.
סמינר "חברותא" להעמקת ערכי היהדות - למסיימי כיתות ח', יתקיים אי"ה בימים שני-רביעי כ"ז – כ"ט בסיוון (6.7-4) בנווה עמיאל. את תכנית הסמינר מעביר ארגון "עמיעד" שהניסיון שלנו אתם בשנה שחלפה השאיר טעם לעוד.
סמינר לגננות גיל הרך של הקיבוץ הדתי - יתקיים בימים שני–שלישי, י"א–י"ב תמוז (19.7-18) במרכז הרצוג בעין צורים.
כנס נוער הקיבוץ הדתי - יתקיים אי"ה בסוף החופש הגדול, בימים ראשון – שני כ"ג – כ"ד באב (29.8-28) פרטים בהמשך.
ציפי סטרשנוב chinuch@kdati.org.il

חסר רכיב