תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דעה: קנסות

05/06/2005
עמודים אייר תשס"ה (693) 8
דעה: קנסות על היעדרויות משמירה

הצעה: "קנסות על היעדרויות משמירה"

1. על כל חבר ותושב בכפר עציון, מוטלת חובה אישית להשתתף בנטל השמירה על המקום.
2. שומר שנעדר משמירה יחויב בתשלום ערך כספי. הודעה כתובה תישלח לכל נעדר על התשלום הצפוי. התשלום ייגבה דרך כרטיסו האישי בהנהלת החשבונות.
3. הקנסות יופעלו באופן מדורג:
א. היעדרות ראשונה – אזהרה בלבד.
ב. היעדרות שנייה – חצי מעלות שמירה שכירה (20 ₪ לשעת היעדרות).
ג. היעדרות שלישית ומעלה – עלות שמירה שכירה (40 ₪ לשעת היעדרות)
כל שנה תתחיל עם גיליון היעדרויות נקי. בראש השנה תימחקנה כל ההיעדרויות מהשנה החולפת.
4. שומר שייעדר באופן עקבי או שיימצא על ידי ועדת ביטחון כ"לא מתאים" לשמירה, יזומן לבירור בפני ועדת ביטחון. הוועדה תנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להשיב את השומר לשורה ולגרום לו לשאת בנטל הציבורי (הוועדה תנמק ותציג בפני השומר את המניעים להחלטתה, ותאפשר לו להסביר/להגן על עצמו).
5. חברים ותושבים הנתקלים במצב בו אין שומר במקום בו צריך להיות כזה, נדרשים לדווח על כך באופן מיידי לרבש"ץ.
במקביל: יימצאו חמישה מתנדבים המוכנים להגיע לשמירה על מנת למלא מקומם של נעדרים. במידה שימלאו מקומם של נעדרים – יחושב הדבר עבורם ברשימת השמירה הבאה.
כפר עציון


דעה אחרת
בזמן האחרון הוחלט במוסדות הקיבוץ להטיל קנסות על חברים, בגין היעדרות משמירה. לדעתי, החלטה זאת היא מנוגדת בתכלית למהות החברה הקיבוצית. הקיבוץ מבוסס על וולונטריות, על רצונם הטוב והחופשי של החברים המצטרפים אליו. בעיקרון, עד היום לא היו שום נוהלי כפייה באורח החיים שלנו. הכול מבוסס על רצונו של הפרט להשתלב במרקם החברה ולקבל את ההחלטות הלגיטימיות של מוסדותיה (עם זכות ערעור כמובן).
מקרים פליליים מן הדין שיטופלו על ידי המשטרה. אדם הקשור לפלילים, מלכתחילה אינו מתאים, ובדרך כלל לא יתקבל על ידי הקיבוץ. מאידך, חייבת להיות מודעות לחולשות אנוש. "שגיאות מי יבין", אין בני אדם שהם "טלית שכולה תכלת". כישלונות ומחדלים יכולים לקרות לכל אחד מאִתנו ובדרך כלל אפשר לעבור על כך לסדר היום, ובמקרים אחרים יש צורך להגיב ולפנות למצפונו של האדם. מן הסתם ישתכנע וישנה דרכיו.
אך אם במקרה קיצוני, חבר יחטא בצורה עקבית כלפי החברה, סימן הוא שמראש לא נועד לחיות בקיבוץ ועליו לפרוש מרצונו או שלא ברצונו. אחת מדרכי ההשפעה היעילים על התנהגות החבר, היא באמצעות דעת הקהל. בדרך כלל, חברים מאוד מעוניינים להיות מקובלים בחברה וחרדים לתדמיתם. במקרים קיצוניים מאוד של התנהגות לא נאותה מצד חבר, ניתן לדווח על כך לציבור, תוך צירוף של תגובת החבר. זוהי סנקציה חמורה וכואבת, אך, עד כאן ותו לא.

קנסות? אין לנו סעיף בתקציבי החברים, בשם "קנסות". קנסות פוגעים בכל המשפחה של "העבריין" ולא רק בו. לא מעטים החברים, שתורמים לכלל הקיבוצי מעבר למינימום הדרוש. הקיבוץ מאז ומתמיד התבסס על עשייה "לפנים משורת הדין", מבלי לצפות לתגמול חומרי, כי החבר חש שהוא בבית. ועכשיו נפגע בתחושה הזאת על ידי הטלת קנסות? והיכן זה ייגמר? אם נלך בשיטת הקנסות, מדוע לא נטיל אותם גם בגין "עבירות" אחרות ונקים מערכת משפטית שלמה?
אבל בואו נחזור להיעדרות משמירה. וכי לא ייתכן מקרה, שדווקא אדם, שמקדיש את כוחו ועתותיו לעבודה או לעסקי ציבור, ישכח בהיסח הדעת מתורנות השמירה שלו? אז עכשיו יטילו עליו קנס? היכן ההיגיון והיכן היושר?
שלוחות
חסר רכיב