תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לבנינו מחוץ לקיבוץ

06/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (692) 7
לבנינו מחוץ לקיבוץ

הַלֵּל

הקיבוץ הדתי נשאר "בית"
ואתם נשארתם "בנינו"

לילדינו שבגרו ובחרו לחיות מחוץ לקיבוץ

הבחירה היא אחד מהעקרונות החשובים שלנו הן כיהודים והן כקיבוצניקים.
נולד לנו דור ראשון ונולד לנו דור שני – אתם בגרתם ובחרתם. חלקכם בחרו להמשיך ולבנות את ביתם בתוכנו ורובכם בחרתם דרכים אחרות, טובות, שונות ומגוונות. יש מכם בקיבוצי התנועה השונים – חברים ותושבים, יש מכם בהתיישבות העובדת בכל חלקי ארצנו, ויש מכם בהתיישבות הקהילתית ובהתיישבות העירונית. יש בכם חלוצים בתחומים החברתי, האקדמי, הכלכלי – ותרומתכם לעם ישראל ניכרת במעשיכם.
המשותף לכולם הוא היותם חלק מהמשפחה. הקיבוץ הדתי נשאר בית והם נשארים בנים.
- אלו שבחרו "קיבוץ", נושאים בעול וממשיכים את רעיון "תורה ועבודה", ואלו שבחרו אחרת...

שורק'ה שטרן, קיבוץ לביא
חסר רכיב