תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

03/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (692) 7
דבר העורכת

"כוסו של אליהו הנביא"

שנים רבות, בהסיבנו סביב שולחן "הסדר" בפסח העמדנו גביע יין מלא במרכזו של "שולחן עורך", וזכרנו.
בשנות נערותי, הזכרנו וזכרנו את "יהדות הדממה" – היהדות שהייתה כלואה ומושתקת מעבר ל"מסך הברזל" ברוסיה. השנה נציב את "כוסו של אליהו" במרכז שולחננו כשמשפחת הקיבוץ הדתי מתכנסת ברוב עם לציין את השנה ה-75 לייסוד התנועה.

ברגעים חגיגיים אלה של חג החירות ויום הולדתה של תנועתנו בת שישה-עשר הקיבוצים, תנועת התיישבות – דתית-ציונית-חלוצית, נחגוג ונזכור –
שיש משפחות רבות מאוד בארץ "שידם לא-משגת", והם חיים במחסור ובעוני, והם לא יחגגו בכל טוב כמונו את החג.
שיש משפחות רבות החיות בגוש קטיף והם מסבים ל"סדר" בתחושת ארעי, חרדה ודאגה מפני הבאות.

"הסדר" יהיה "בסדר" – אם "כוסו של אליהו" תמשיך ותהיה חלק ממהותה של תנועתנו בימי חג כבימי שגרה ונישא עינינו תמיד גם למתחולל בתוך התנועה, וגם למתחולל סביבה – במדינתנו הקטנה.

"אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזיכרונות
מראות רבים שכבר שכחנו
ספרי פלאים ומנגינות"
(אהוד מנור ז"ל)


מועדים לשמחה

יונה ברמן
חסר רכיב