תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

קדש

03/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (6929 7
קדש

ברוך אתה ה' אלוקי ישראל אבינו
מעולם ועד עולם
אשר גאלנו וגאל את אבותינו
ועשה לנו את כל הנִסים האלה
והוציאנו מעבדות לחירות
ומשעבוד לגאולה
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב
כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
הגיענו למועדים ולרגלים
הבאים לקראתנו לשלום
ונשמח בבניין עירך ונשיש בעבודתך
ונודה לך שיר חדש
על גאולתנו ועל פדות נפשנו
הללויה
ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן
(מתוך תפילת "סדר יום העצמאות" של הקיבוץ הדתי)
חסר רכיב