תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

כפר עציון

29/03/2005
עמודים אדר א - ב תשס"ה (691) 6
כפר עציון וקב' עלומים

האם צלצלו הפעמונים?

הזמן ואני
(שם זמני)
"אם הזמן יצחק לך אל תהי מאמין בו" (משה אבן-עזרא)

"על עץ האגוז הגדֵל
מול חלוני
על עץ הדובדבן
שלשמאלו
רואים איך עובר הזמן. לא
עלַי. מה פתאום
שיראו
עלַי

שניהם היו קטנים כאלה, לא
מזמן. ואיך שהזמן
עובר. רץ.

על הנכד שלי, העגלגל, רואים
איך שעובר הזמן. לא
עלַי..."
(מתוך שירו של אמנון שמוש)


גישושים ראשונים

כפר עציון

מספר החברים בכפר עציון: 128 חברים

כמה מכלל החברים הם בגילאי 55-60? 42

כמה מכלל החברים הם בגילאי 60-65? 10

עלומים

מספר החברים בקיבוץ עלומים: 150 חברים

כמה מכלל החברים הם בגילאי 55-60? 40

כמה מכלל החברים הם בגילאי 60-65? 3


קיבוץ כפר עציון המתחדש עלה על הקרקע בקיץ 1967, אלול תשכ"ז. האוכלוסייה שהגיעה בראשיתו הייתה מונעת ברובה ממניעים היסטוריים-משפחתיים למקום, ולכן גילאי המתיישבים הראשונים אינם אחידים. חלק מהבאים היו חבר'ה בגיל צבא, אחרים אחרי צבא, באמצע או בסוף לימודיהם הגבוהים.

קיבוץ עלומים עלה על הקרקע בראשית חורף תשכ"ו, 1966. המתיישבים הראשונים היו בנים ובנות מגרעיני הנח"ל של "בני-עקיבא", גרעיני "עלומים" ו"אורים".

האם הנושא של הכנה ל"גיל השלישי" כבר עלה בקיבוציכם "הצעירים"?
ורדית מרקוביץ', כפר עציון (ממלאת מקומה של מזכירת הפנים הקבועה):
"בכפר עציון יש גישושים ראשונים בנושא. הוקם צוות מאוד מאוד ראשוני שיצר כבר קשר עם גופים שונים. הצוות מבצע למידה ראשונית על מה שקורה בקיבוצים הוותיקים בנושא ההכנה לגיל הזִקנה".

דבי מייזל, עלומים, מזכירת פנים:
"בינתיים לא עשינו הרבה. יש לנו חבר בן 65 וקבוצה די בולטת של חברים שיחצו השנה את גיל ה-60. אני מתלבטת בשאלת ההכנה. נראה לי שרוב החברים עוד לא בקטע שזה מעסיק אותם.
ברור שנושא התעסוקה לגיל הזה הולך ונעשה קשה, בעיקר בקרב הנשים. יש לנו חבר שעוסק היום במשימה של חיפוש ואיתור מקורות פרנסה חדשים לקיבוץ שלנו, והוא קיבל הנחייה שבשעה שהוא בוחן כיווני תעסוקה, שייקח בחשבון גם את התחום של תעסוקה לגילאי הפרישה מעבודה קבועה.
בוועדת חברים עלה רעיון להביא בעל מקצוע להרצאה חד-פעמית בנושא ההכנה לגיל השלישי ולבדוק האם השטח מוכן ליותר מזה. זה הכיוון כרגע".
מה עוד?
"ישנם נושאים שאנחנו עוסקים בהם, כמו שאלת גיל פרישה מעבודה ותהליך פרישה. כל נושא שאנחנו נתקלים בו, אני מנסה להכין תשובות לגביו יחד עם ועדת חברים. ישנה הצעה שחברים מתבגרים יפחיתו מימי העבודה בשבוע - שחברים יעבדו חמישה ימים וחברות – ארבעה, החל מגיל מסוים, וגם שאלת פרישה מעבודה בכלל, החל מגיל מסוים, לפי רצון החבר. גם נושא התורנויות עלה ואנחנו מטפלים בהקלה מסוימת לגילאים מבוגרים יותר.
גם נושא ההשתלמויות הוא נושא שאנחנו חושבים עליו – לאפשר לחברים מגיל 60, הרוצים בכך, לבחור יום לימוד שבועי.
אלה הנקודות שעלו עד כה, אם מהשטח ואם ביוזמה שלי או של ועדת חברים".

חסר רכיב