תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מפגשי שטח

05/10/2004
עמודים תשרי - חשוון תשס"ה (687) 2-1
מפגשי שטח - יונה ברמן

האם נס ליחה של אסיפת החברים?
לפי מספר הקיבוצים שנאמנים לקיים את המוסד הזה באופן סדיר וקבוע
האסיפה לא מתה ואפילו אינה גוססת
ובכל זאת, אפשר לזהות צימאון למפגשי שיח פחות פורמליים ויותר מאפשרים
בהם יכולים לבוא לידי ביטוי חברים מכל שדרות הציבור, שרבים מהם מדירים רגליהם מהאסיפה או שנוכחותם בה אילמת ולעולם לא יעיזו לפתוח את הפה
שיח ציבורי, תקשורת אוטנטית, פתיחות – אלה מקצת הביטויים היותר שגורים בפינו היום
- על שלושה קיבוצים שהשתמשו בשיח אלטרנטיבי במהלך השנה האחרונה -

"מעגלים" בטירת צבי
זיו, רחלי ותמיר, מבוגרי קורס ל"מנהיגות צעירה", התבקשו לפרוע את מחויבותם לקורס שהתקיים מטעם הקיבוץ הדתי ולהכין פרויקט סיום.
שלושה חברים מטירת צבי, זיו כרמל, רחלי גולדברג ותמיר אשל, כולם צעירים ובעלי משפחות במקום, ישבו וחשבו והחליטו להתמקד בנושא של "השיח הציבורי בטירת צבי". הם חשבו על "שיח קיבוצי אחר", שיהיה שונה מהשיח שמתקיים באסיפת החברים. לפי טעמם אסיפת החברים איננה במת שיח "מזמינה" ואיננה משרתת את החבר'ה הצעירים ככלי ביטוי.
הרעיון היה ליצור קבוצה בה ייקחו חלק אלה שבעבודתם או בתפקידם נמצאים בצמתי החלטות בקיבוץ – מרכזי ועדות ומנהלי ענפים ופעילויות - ואִתם ליצור שפה משותפת, אינטימית, שתאפשר אווירה פתוחה, חשיפה ופתיחות. שתיווצר במה פתוחה להשמעת דעות ולהעלאת בעיות בקבוצה הסדנאית לה החליטו לקרוא "מעגלים".
זיו כרמל: "הולדתה של סדנת מעגלים לקוחה מעולם של מים: כפי שהאבן השוקעת במים מייצרת אדוות ההולכות וגדלות במעגלים מתרחבים, כך קיווינו שהמעגל שלנו הפרטי ייגע באנשים נוספים שייגעו בנוספים וכך הלאה. המציאות תמיד מורכבת יותר ממה שנראה כה טבעי וברור במחשבות (גם אבנים בשלוליות לא תמיד מסתדרות באדוות ברורות...) וכך הייתה גם הפרוזה שלנו – התקדמות איטית, לעתים קשה, מלווה במבוכה. פעמים רבות לא ראינו מטרה ברורה. גם הצורך להיחשף לא הפך את הישיבה בצוותא לקייטנה. הקשיים, הרגשות המחשבות והלבטים כולם היו תמצית של 'משקה' שהוא... קיבוץ טירת צבי. כל מה שקרה לקבוצה שלנו שיקף נאמנה את דעת הקהל כולה – חוסר הפנאי, החשש להיחשף, הקושי ליצור אינטימיות, ההיסוס בלקיחת האחריות על המילים, ועוד ועוד. אך לצד הקשיים הייתה התקדמות מתמדת, איש איש במרחב שלו".
הקבוצה שמנתה בראשיתה 20 איש הצטמצמה ל-14 בעלי תפקידים ומרכזי פעילויות והכוונה הייתה שהקבוצה תעצב לעצמה דרך.
זיו: "מה שאני יכול לומר שליצור קבוצה עם צורת שיח מסוימת, זו עבודה רבה על תקשורת בסיסית, יצירת שפה ואמירות שיש גם יכולת לתרגמן לעשייה. ליצור את החבר הרלוונטי, כשכל אחד ואחד בקבוצה יוצא מתוכה החוצה לאחר שהגדיר לעצמו משימות שהוא מחויב להן".
בפועל היה קושי ליצור את האינטימיות. היה קשה להיחשף ומתוך כך קושי להתקדם הלאה.
משך העבודה: 12 מפגשים, פעם בשבועיים, עם מנחה מבחוץ.
תוצאות: הוקם צוות היגוי מתוך הקבוצה והוא אמור ליצור מפגשי המשך.
לא הצלחנו לצאת מתוך הקיבוץ.
לא ממש עוררנו הדים בקיבוץ.
זה היה ניסיון מעניין.
זיו כרמל, טירת צבי

"שכונות מארחות" בעין הנצי"ב
במשך השנה האחרונה התקיימו בעין הנצי"ב פעילויות ודיונים שכונתיים ורב-גיליים.
צוות "חברה וקליטה" – אחד הצוותים שקם בחורף, לקח על עצמו את תרבות הקיץ של הקיבוץ בהיעדר ועדת תרבות מקומית. הצוות חילק את הקיבוץ לשכונות וכל שכונה אירחה את הציבור על פי נושא שקבעה והכינה. בשכונה אחת הכינו אנשיה סיפורים אישיים על עבודותיהם. שכונה אחרת הפגישה את הציבור עם אנשים מיוחדים ושכונה שלישית בחרה בנושא הילדות.
מטרת המפגשים הייתה בילוי משותף ללא דיונים אידאולוגיים.
השגת המטרה: המפגש הבלתי פורמלי בחוץ, שיחות בין אישיות והתבטאויות של חברים שאינם באים לידי ביטוי בציבוריות הממוסדת. המעגלים הלכו והתרחבו וכללו ציבור רב-גילי מצעיר ועד זקן.
צוות הרחבת היישוב
הצוות בניהולו של אהרון ארז (יועץ חיצוני) הביא את נושא הרחבת היישוב לאסיפה ונדחה מתוך טענה שהנושא אינו מוכן כראוי. ושוב הוכיח "הכלי האחר" את מידת הכלתו ויכולתו לשיח והידברות. הנושא "ירד" אל השכונות, בהנחיית חברי הצוות להרחבת היישוב, ואלה הסבירו, דיווחו וענו על שאלות, ואז חזר הנושא לאסיפה, שצחוק הגורל, האסיפה הייתה מעוטת משתתפים, וזה לאחר סבב שכונתי בהשתתפות 100 איש ויותר.
חשוב לציין שהאסיפה בעין הנצי"ב מתכנסת בתדירות נמוכה ביותר, לדיונים מאוד עקרוניים. את מקומה תפסה המועצה בת 24 החברים שמתכנסת מדי שבועיים וכל דיוניה עוברים בשידור חי לבתי החברים. זכותו של כל חבר לקחת חלק בדיונים, והשקיפות בדיוניה אופטימלית.
אורה רינות, עין הנצי"ב

"פגישות דשא" בלביא
בעת ביקורה של המזכירות הפעילה בלביא, התקיימו מספר פגישות עם חברים ובהשתתפות חברי מזכירות הקיבוץ. לאחר הביקור אירעו שני דברים במקביל: חברי מזכירות לביא הרגישו שלציבור החברים יש דברים רבים לומר והביעו רצון להקשיב. במקביל, באו חברים מן השורה אל נציגי המזכירות ואמרו כי נראה להם חשוב שתינתן לציבור הזדמנות להביע את רחשי לבם בבית פנימה ולא "לכבס את הכביסה המלוכלכת" יחד עם אורחים "מבחוץ". בנוסף ביקשו להקיף את כל הציבור ולא רק שכונה אחת, כפי שנעשה ביום ביקור המזכירות של הקיבוץ הדתי.
כך יצאו הפגישות לדרך. התקיימו שש פגישות, שהאחרונה שבהן הוקדשה לצעירים, ובה השתתפו נציגי ועדות צעירים וקליטה וחברי מזכירות לביא.
בכל פגישה השתתפו בין 25 ל-30 משתתפים. חברי מזכירות לביא באו בעיקר להקשיב ולמעט מאוד בתגובות. הנושאים שעלו היו רבים ומגוונים.
עתה, לאחר סיום הפגישות קיבלו חברי המזכירות את כל הפרוטוקולים. כל אחד מחברי המזכירות התבקש לסמן את הנושאים הרלוונטיים לטיפול ובשלב הבא תדון המזכירות בדרכים הראויות להמשך התייחסות בכל נושא ונושא. למרות החשיבות הרבה שיש לעצם ההקשבה אנחנו תקווה שלא נישאר רק במסגרת של "הכול דיבורים" ונוכל להגיד בעוד זמן לא רב שיש גם עשייה.

שרק'ה שטרן, לביא
חסר רכיב