תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ילדי לביא

02/09/2004
עמודים אלול תשס"ד (686) 12
הקיץ לילדי קב' לביא: "75 שנה לקיבוץ הדתי"
75 שנה לקיבוץ הדתי – זה היה הנושא שלנו הקיץ בבתי הילדים. הילדים עסקו בהיכרות עם הקיבוצים של תנועתנו – תנועת הקיבוץ הדתי, במיקומם הגאוגרפי, בהיסטוריה, במקורות הפרנסה ובמפעלים המיוחדים של כל קיבוץ.
הפעילויות היו מגוונות וכללו צורות שונות של התייחסות לנושא. אחת הדרכים שבהן בחרנו לפעול – היא מפגש עם אנשים. להלן מספר דוגמאות: שמענו מערן א' על השילוב המיוחד של מקום שהוא גם קיבוץ וגם דתי, בכל מה שקשור למצוות התלויות בארץ המתקיימות בענפים החקלאיים. מנחם ע' סיפר לנו על הבעיות הסבוכות והפתרונות הניתנים לחליבה בשבת. צבי פ' סיפר לנו על היבטים שונים בהתנהלות של מלון דתי. כמו כן שמעו הילדים את אריה ש' על בארות יצחק במלחמת השחרור, את חנה ע' על כיבוש גוש עציון, חנה פ' על הקרב המפורסם בטירת צבי, אח של רענן - על עין הנצי"ב, וכמובן המזכ"ל יאיר, שהוזמן לספר לילדים המבוגרים יותר על תפקידו המורכב בתנועה, תוך שיתופם בהתלבטויות שעומדות על סדר יומו – יומנו...
וכן – אולי פגשתם 'ערבים' ו'יהודים' מסתובבים בין שבילי הקיבוץ ונלחמים אלה עם אלה, והאם פגשתם את משתתפי סדרת 'סוף הדרך', שביצעו משימות קיבוציות? במחנונים של הילדים ביקרתם? גם הם עסקו בהקמת קיבוץ.
נושא הקיבוץ הדתי הנו גדול ורחב, ובחופש, כידוע, עסוקים גם בדברים אחרים. אנו נגענו רק בקצה המזלג, ובכל זאת מקווים שהצלחנו להגביר את ההיכרות עם השותפים לנו בדרך, ובכך לתרום לסולידריות ולהזדהות בתוך התנועה פנימה, למרות השוני הגדול הקיים היום בין הקיבוצים.
לקראת סוף החופש נסעה כל חברת הילדים לאזור עמק בית שאן להתוודע מקרוב לחלק מהסיפורים ששמענו ולהשתכשך במימי המעיינות שבאזור.
חסר רכיב