תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרה

12/07/2004
לזכרה - תמוז תשס"ד (684) 10
אסתר גולדמן ז"ל
נולדה: י' באלול תרפ"ג (1923)
נפטרה: י"ב באייר תשס"ד (2004)
קיבוץ לביא
רק לפני שבוע קראנו "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם".
בספר עטור תורה מובא:
"אשר יעשה אתם האדם וחי בהם..., 'אשר יעשה אותם', הקרי 'אתם' א-ת-ם אותיות א-מ-ת. מי שעושה את האמת ליסוד חייו, מודה על האמת, מדבר אמת בלבבו והולך בדרכי אמת וחי בהם, זו סגולה לאריכות ימים", וכך הייתה אסתר.

היא נולדה לפני 80 שנה במגדבורג. ב-1939 נשלחה לבד לאנגליה והשאירה את אבא אברהם, אמא פרידה ואחות לילי ורוב משפחתה, זיכרונם לברכה, בגרמניה הנאצית הארורה. היא לא ראתה אותם שוב. היא הצטרפה לעוד פליטים יתומים שהתאספו במרכזי הכשרה של "ברית חלוצים דתית" - בח"ד. הם עבדו, למדו, חיו חיי קיבוץ במשך כל שנות מלחמת העולם השנייה. הרבה פעמים שאלתי את אסתר איך היא התמודדה, צעירה לבד, ללא משפחה, בארץ זרה, שפה זרה – והיא הסבירה לי, שה"ביחד" דאז נתן לה כוח. ככה היה הגרעין של הגרעין שבנה את לביא. כוח היה לאסתר להדריך את ה"יינגלך" שהגיעו מאירופה אחרי המלחמה. כוח היה לה לעלות עם תינוק לקבוצת יבנה במלחמת השחרור. מ-1949 אסתר ומשפחתה כאן בלביא.

אסתר סדרנית עבודה, מרכזת שירותים לתקופות ארוכות בשנים הראשונות. אסתר מבשלת – בוחשת בסיר בכף עץ ארוכה, מסתכלת בפנים עם סיגריה בפה.
אסתר תוססת, אסתר מניעה, אסתר שרה, אסתר רוקדת, אסתר תופרת כובעים ובגדים אחרים לנשים, ותחפושות נפלאות לפורים. אסתר מכבסת ומביאה את המכבסה דאז לרמה חדשה. אסתר עם טעם טוב, תמיד מטופחת. פונה לקוסמטיקה בהצלחה רבה, אבל כמעט מתייאשת מהטיפוסים שלא עוקבים אחרי המלצותיה. וכל הזמן בהתנדבות. היא אוספת, ממיינת ושולחת בגדים לנזקקים בכל הארץ.
השנים עוברות - ואסתר עם כאבי תופת בהליכה, למרות הטיפולים, וניתוחים בעיניים ואף פעם לא מבקשת רחמים – היא מתעניינת בכל האחרים.

במה אנחם אתכם משפחה יקרה? במה נתנחם אנו? בשבילי אסתר היא מילה נרדפת לאהבה. כל כך הרבה אנשים אהבו אותה אהבה רבה והיא הקרינה אהבה לכל הסובבים אותה. אסתר מעל הכול אשת משפחה, וכה אהבה אתכם משה, נחום, דיצה, יואב, ניתאי, נכדים יקרים ומשפחה רחבה. הקרינה את אהבתה לחברים ולקיבוץ הכל כך יקר לה.

יותר מ-50 שנה ניהלנו שיחות אישיות – אנאליטית וביקורתית על עצמה, אבל כלפי אחרים רק ראתה את הטוב באדם ופרגנה לחולשות אנוש.
החלפת מילים כלליות בינינו הייתה רק לפני שבוע, דיברנו על הטקסט של קינת דוד (המלך), על כביכול, אחיו יהונתן, והסכמנו אז להמשיך את הנושא.
אנא תאפשרו לי לסיים את שיחתי האישית האחרונה עם אסתר במטבע לשון פרטית – הפעם ללא חיוך: Esterl mein shwesterl,
צר לי עליך
נעמת לי מאוד מאוד
נפלאת אהבתך
ורש"י סובר, "חי בהם", זה העולם הבא.
תהי נפשה צרורה בצרור החיים
שילה קריצלר
חסר רכיב