תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

במחלקות מזכירות הקבה"ד

31/05/2004
עמודים סיון תשס"ד (683) 9
תנועה בתנועה
מחלקת משק
ועדת המשק: ישיבת הוועדה התקיימה בקבוצת סעד אשר נמצאת במהלך הרחבה משמעותי ביותר, במפעל "סיפן". הוועדה התרשמה מהעבודה היסודית והרצינית שנערכה בסעד במסגרת בדיקת הפרויקט. בדיון שהתפתח ניתן משקל רב להשלכות העלולות לפגוע בקיבוץ במידה שיתעוררו חו"ח קשיים בפרויקט. הייתה הסכמה כללית שהיבט זה של השקעות חייב להיות נר לרגלם של מקבלי החלטות בכל קיבוץ וקיבוץ.
סעיף נוסף שנדון בישיבה הוא המשך הפעלת קד"מ שהינה קרן הערבויות של הקיבוץ הדתי, שהוקמה בשנת 1991 ושימשה לחלק מהמשקיעים מנוף לגיוס הלוואות, הן לצורך פיתוח והן לצורך הון חוזר. הוטל על הנהלת הקרן לצמצם את הערבויות להון חוזר על מנת לפנות נתח משמעותי ביותר לצורך השקעות בפיתוח.
דובי מילר,meshek@ kdati.org.il


קרן הקיבוץ הדתי
הצוות הכלכלי החל לאחרונה בסבב ביקורים נוסף במשקים:
- בבארות יצחק עוסקים בתכנית פיתוח ענף הרפת, בבחינת חלופות לשיפור ביצועי ענפי החי והצומח. ברקע מטופלים ביסודיות הקשרים עם המערכת הבנקאית.
- במירב, שוב פגשנו קיבוץ המנוהל ביד רמה, המתמודד עם תוצאות משבר "נרות עציון", ובד בבד עושה כל מאמץ אפשרי לשיפור רווחיות ענפי החקלאות. והעיקר, לקראת הקיץ הקרוב צפויה הצטרפותן של 10 משפחות ויותר ליישוב.
- הביקורים הבאים: בקבוצת יבנה, עין הנצי"ב, שלוחות, ועוד.
עיסוקים בסוגיות כלכליות שוטפות:
- קד"מ – קרן ערבויות של הקיבוץ הדתי: הותקנה מערכת ניהול ובקרת ערבויות אשר פותחה במיוחד לצרכי קד"מ על ידי יחידת המחשב של קב' סעד.
ועוד בעניין קד"מ: ועדת המשק של התנועה החליטה לבצע שינוי בסדרי העדיפויות במתן ערבויות למשקים. המטרה להעצים את היכולות בסיוע לפיתוח כלכלי-עסקי.
- לקראת חידוש פוליסות הביטוח האלמנטריות, שהן הוצאה משמעותית מאוד לקיבוצים, נבחנים שוב הפרמטרים הקריטיים.
- במסגרת מערכת הקשרים עם התנועה הקיבוצית, נבדקות בימים אלו העלויות שאנו מחויבים בהן תמורת אותם שירותים שקיבוצי הקיבוץ הדתי נהנים מהם (כמו ועדות בריאות, תרבות וביטחון).
- הנהלת קופת גמל "שיבולת" קיימה דיון תקופתי, והפעם בקבוצת יבנה. הנתונים אשר הובאו לידיעת החברים מראים שניהול ההשקעות הסולידי מוכיח את עצמו לאורך השנים.
ונושאים נוספים:
- ארכיון הקיבוץ הדתי הפועל בקבוצת יבנה: מוסד חשוב זה קולט את מלוא החומרים של מזכירות הקבה"ד, וכן עומד בקשר עם ארכיוני הקיבוצים, אוניברסיטאות וחוקרים. לאחרונה נכנסה יסכא כוכבא (יבנה) לעבודה חלקית משותפת יחד עם דינה ספראי, בתפעול המוסד.
- אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: האתר עבר שדרוג משמעותי, ומתקדם בניצוחה של דינה אמיר ויונה ברמן ובסיוע אביעד ישראלי - כולם מבארות יצחק. ניתן לגלוש לפי הכתובתwww.kdati.org.il וכמובן לפנות לדינה dina@beerot.co.il.
- דמוגרפיה: נתונים שנאספו בקיבוצים מאפשרים להציג תמונה דמוגרפית של משקי הקיבוץ הדתי: חברים לפי גילאים, ילדים וצעירים, מסלול בנים, תושבים, ועוד. הממצא הוצג במזכירות הפעילה ויובא לעיונם של המזכירים בקרוב.

אלי סומר – keren@kdati.org.il

מחלקת חינוך
השתלמות מחנכים בחינוך הבלתי פורמלי בקיבוצים: בימים ראשון-שני י"א-י"ב באייר (2-3 במאי), קיימנו במרכז יעקב הרצוג השתלמות בהשתתפות מרשימה ביותר, של 63 משתתפים! הגיעו מרכזי חינוך של רוב הקיבוצים יחד עם הצוותים החינוכיים. מעבר לתכנים המעניינים והמיוחדים שהכין הצוות במרכז הרצוג, כולל אירוח נפלא, עצם המפגש של הפורום הזה היה בו איזה סוג של עוצמה שתרם רבות להצלחת ההשתלמות.
הכוונה היא להפוך השתלמות זו למסורת ולקוות שנצליח להעצים, להעלות ולחזק את מערכות החינוך הבלתי פורמלי בקיבוצינו.
מפגש רכזי חטיבה וחינוך של הקיבוץ הדתי: המפגש יתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ז באייר (18/5), ומטרתו העשרה ולמידה הדדית מניסיונם של המשתתפים. המפגש יעסוק בהיבטים שונים של תפקיד רכז התיכון: חינוך למצוות בגיל הנעורים; תכניות לחופשת הקיץ; תכנית קיבוץ "כפיר" והעברת מידע.
התגובות שקיבלנו מהמפגש הקודם של פורום זה תמכו בצורה נלהבת בקיומם של מפגשים נוספים, ואני מקווה שההשתתפות הפעם אכן תהיה גם היא גדולה ומכובדת.
ציפי סטרשנוב, chinuch@kdati.org.il


מחלקת ביטחון
יוד-גימלים: כמו בכל דבר, אפילו הטוב ביותר, החבר'ה ב-י"ג מתחילים להרגיש את הסוף ומתקרבים לגיוס הצבאי או הש"ל שאליו יילכו בעז"ה. לכן הקדשנו את המפגש האחרון שהיה לנו ב-ז' באייר, לקראת השינוי הקרב ובא, באמצעות לימוד ושיחות. במפגש שהתקיים באתר ההנצחה בלטרון, ערכנו סדנאות על דמות המפקד, מה מלחיץ אותי? החבר'ה קיבלו טיפים על המערכת הצבאית. היה יום מוצלח מאוד, לשביעות רצון גדולה של החבר'ה, ואני שמח על כך. במשך היום למדנו גם מורשת קרב, על חיל השריון במהלך כל מלחמות ישראל.
השתתפו כ-40 בני י"ג. אני יודע שהפוטנציאל הוא גבוה מזה, וימי המפגש שקיימנו השנה היו טובים. תקוותי שתהיה להם השפעה על מספרי החבר'ה לי"ג בשנה הבאה.
מפגש רביעי ואחרון ל-י"ג מתוכנן כמפגש סיכום. נטייל, נעביר חוויות ונצבור כוחות לשנה הבאה.
ההתארגנות לשנה הבאה בעיצומה. בוגרי י"ב סוגרים, לאט לאט, מקומות. עדיין יש את החבר'ה המתלבטים, ולשם כך אני עורך ביום שלישי י"ג אייר (4.5) מפגש לכל המתלבטים ולאותם חבר'ה שסגרו בגרעינים שלנו, "אופק" ו"מעיין". במפגש יהיו חברי גרעין שנמצאים השנה בפעילות, וכן זומנו יואל ואילן ממדרשות בית שאן ובית שמש, כדי להסביר ולהרשים את החבר'ה במגוון הפעילות הרחב שקיים בגרעיני הקיבוץ הדתי. המפגש בדובנוב 7, תל-אביב. אני מקווה שהמפגש ירחיב את שורות גרעינים לשנה הבאה, ותאמינו לי, לא חסר מה לעשות, ובמצב הכלכלי-חברתי הקיים היום במדינתנו, אני שמח להיות חלק ושותף לאותו נוער איכותי של הקבה"ד שלוקח על כתפיו את המשימתיות וההתנדבות לטובת כל ישראל.
צבא: שיתוף הפעולה עם ו' הביטחון של התק"צ בהחלט טוב. אני מקווה שיילך וישתפר עם הזמן. כבר בשנה הבאה כדאי לחזק את ההיכרות של התיכון עם ו' הביטחון של התק"צ. הם יעבירו יחד אתי את השיחות בבתי הספר. אני מקווה שבשנה הבאה נגיע לכל אותם תלמידים שאינם לומדים בבתיה"ס הקיבוציים, זאת גם בעזרת ו' צעירים וקשר שצריכים להיות עם האצבע על הדופק לפני שהחבר'ה הולכים לצו גיוס. מדובר על כיתות י"א, י"ב תשס"ה.
ימי ההורים: התקיימו בחלק מהקיבוצים, והיו בזמן. בשנה הבאה אמשיך בכך. הרשמים שקיבלתי היו חיוביים מאוד.
אני רוצה להזכיר לכם הורים, ו' צעירים, מחנכים – אם ישנם חבר'ה בסוף י"ב שעדיין לא מצאו מקום או מתלבטים לגבי השנה הבאה, אני הכתובת לייעוץ והכוונה. אתם יותר בעניינים ממני, תפנו אותם אליי או תצרו אתי קשר. ככל שהזמן עובר, הקושי למצוא מקומות התנדבות - גדֵל.
שין-שינים (ש"ש): ב"ה ישנן פניות של בנות שמשתחררות מהצבא בחיפוש אחר מקום לעשות ש"ש. גם כאן אשמח לעזור במציאת מקומות. אשמח לשמוע גם מהבנים.

בב"ח לתו"ע
זאביק כהן, bitachon@kdati.org.il

חסר רכיב