תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

כרטיס ביקור

30/05/2004
עמודים סיון תשס"ד (683)9
יובל לבית הספר שק"ד
כרטיס ביקור

בית ספר היסודי: כיתות א' - ו'
מנהלת: מלכה סימון
רכזת חברתית: ריבה פריד
מספר התלמידים: 467 (76% מהקיבוצים)
בית הספר העל-יסודי: כיתות ז' - י"ב
מנהלת בית הספר: מרים בר-יוסף
מנהלת חטיבת הביניים: בריג'יט מילוא
רכז חטיבה עליונה: חנוך פלסר
רכזת חברתית: שלומית ברק
מספר תלמידים: 505 (73% מהקיבוצים)
צוות המורים: 96 מורים (56% מהקיבוצים)
רב בית הספר א' – י"ב: הרב יהודה טרופר

בשנת תשי"ב, 1952: הוקם בית ספר שק"ד בשדה אליהו על ידי קבוצות הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן: טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב ושלוחות;
בשנת תשל"ד 1974: נרשם בית הספר כאגודה חקלאית בע"מ;
מנהל ראשון (לאחר הצטרפות טירת צבי): שמחה פרידמן ז"ל;

במרוצת השנים הצטרפו קיבוצים נוספים במעמד נילווים: לביא, ובית רימון מהגליל התחתון, מעלה גלבוע ומירב. כמו כן לומדים בבית הספר ילדי המושבים מחולה, שדמות מחולה, חמדת ורותם בבקעת הירדן, ירדנה ובית יוסף, ומושבי אזור ביכורה בעמק בית שאן, וילדי חוץ.
בנוסף לומדות בבית הספר שתי כיתות של תלמידים מצרפת במסגרת פרויקט נעל"ה;

תשנ"ד: העברת תפילת שחרית לבית הספר;
תשנ"ה: הנהגת יום לימודים ארוך ופיתוח מערך מגמות לבגרות
המגמות: אמנות, תקשורת, מיכון חקלאי,
ספרות, לימודי ארץ ישראל, מדעי החיים
פיסיקה, מדעי המחשב, היסטוריה, ערבית
(חלקן יצומצמו לקראת השנה הבאה בעקבות
מספר פוחת של תלמידים);
תשנ"ה – התחלת יציאת משלחות תלמידים לפולין;
תש"ס – "מסע בעקבות הזיכרון" – מסע בארץ, בעקבות סיפורם של ניצולי השואה -
מוצע לתלמידי י"א במקביל למסע לפולין;
תשס"ב - כנס שק"ד – "מה לחדש ומה לקדש";
תשס"ד - מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע.

חסר רכיב