תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזמו"ר

19/04/2004
שם המאמר - חודש תשס"ד (999) 9
דו"ח מישיבת המזכירות המורחבת

ישיבת המזמו"ר האחרונה התכנסה לפני כחודש בשלוחות (האירוח – מופתי, הצגת הקיבוץ - מקורית ויוצאת דופן).
אגב הדיון בעניין בחירת הרכבים לוועדות (רעיונית-מדינית, משק), התחדדה השאלה מטעם מי נבחרים המועמדים? ראוי להבהיר את שהוסבר גם במהלך הישיבה. אכן, הקיבוצים מתבקשים להמליץ על מועמדים לוועדות, אך בשונה מחברי המזמו"ר הנבחרים על מנת לייצג את הקיבוץ ממנו הם באים, חברי הוועדות נבחרים בזכות עצמם וכנציגי כלל הקיבוצים. כפועל יוצא – קיבוץ אינו יכול לפסול מועמדותו של חבר, ובמידה שהמועמדות איננה על דעתו ניתן להצביע נגדה.
- מועצת הקיבוץ הדתי: המזמו"ר אישרה המלצת המזכירות הפעילה לכנס את מועצת הקיבוץ הדתי לדיון בשאלת חזון התנועה – לאן ועם מי הולכים? חלק מחברי המזמו"ר הביעו ספקות בדבר הצורך בכינוס מועצה – הן מצד הספק באשר לרלוונטיות הנושא במציאות הנוכחית, והן מפאת השאלה באשר ליכולת לקבל החלטות משותפות בנושאים הנוגעים לתהליכים הפנים-קיבוציים, ובמיוחד באשר ליכולת ליישמם.
אני סבור כי דווקא בתקופה זו, כ–6 שנים לאחר מועצות ה"מעגלים", ולאור השונות הרבה שנוצרה בין הקיבוצים, יש להגדיר מחדש את המשותף ואת הכיוון אליו הולכים. תהליך ההכנות למועצה, ובכלל זה הדיון הציבורי המקדים, חשוב מאוד – לא פחות מעצם כינוס המועצה.
צוות היגוי שנבחר לשם כך עוסק בבניית התהליך שיוביל לכינוס המועצה במהלך חנוכה תשס"ה.
- מעבר חבר מקיבוץ לקיבוץ: על פי המלצת פורום מזכירי הפנים אישרה המזמו"ר את העיקרון על פיו, מעבר חבר מקיבוץ לקיבוץ, מחייב תשלום דמי העזיבה מיד עם עזיבתו (בשונה מהנהוג עד כה, כאשר התשלומים מועברים רק באם עזב החבר גם את הקיבוץ הקולט). ניסוח הכללים החדשים על בסיס עיקרון זה יובאו לאישור בהמשך.
עוד נדונו בישיבה זו עניין שנת ה-י"ג המשימתי, ותקציב הפעילות לשנת 2004 .
הנהלות "מוסדותינו" – ישיבות מעלה גלבוע ועין צורים, ומדרשת הבנות (לכל מוסד הנהלה "רחבה" הכוללת נציגים מההנהלה הפעילה, נציגי מזכירות הקבה"ד, ונציגי ציבור) התכנסו לסיכום שנת 2003 ולאישור תכנית עבודה לשנה הנוכחית.
קיצוץ תקציבי המדינה מקטין עד מאוד את השתתפות המדינה בתקצוב פעילויות אלו, ומחדד את הצורך בקיצוצים כואבים בעלויות ההפעלה, מחד, ופיתוח מקורות כספיים חלופיים, מאידך. במקביל, הופך עניין גיוס תלמידים לקריטי . מתחת סף גבוה יחסית של מספר לומדים במוסד לא נוכל להמשיך להפעילו, ועל כן משקיעים צוותי הרבנים והמורים מאמצים גדולים בגיוס התלמידים מהארץ ומחו"ל.
הוקמו אגודות ידידים, ונעשים מאמצים ליצירת קשרים עם תורמים פוטנציאלים, במטרה לגייס משאבים נדרשים לשוטף ולפיתוח.
בישיבת מעלה גלבוע יחלו בקרוב עבודות לשיפוץ מבנים ישנים והכשרתם כאולמות לימוד, משרדים וכו', עבור הישיבה. כיום פועלת הישיבה בתוך בית הכנסת של הקיבוץ. במדרשת הבנות תתחיל בנייתם של שני מבני מגורים עבור התלמידות.
יאיר ריינמן
חסר רכיב