תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הקיבוץ הדתי ובני עקיבא

19/04/2004
שם המאמר - חודש תשס"ד (999) 9
הקיבוץ הדתי ובני עקיבא

לתנועת בני-עקיבא
במלאות לה שבעים וחמש שנה
מברכים חברי הקיבוץ הדתי ומוסדותיו
את בני-עקיבא בברכת חברים נאמנה
לתורה ולעבודה, לחינוך ולהגשמה, לאחווה ולשיתוף
נמשיך יחדיו בדרכנו המשותפת
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו יכונן"

סיפורן המשותף של בני-עקיבא והקיבוץ הדתי משתרע על פני שישה עשורים. שתי אחיות צמחו יחדיו בבית מדרשה של תנועת "תורה ועבודה", בחיקה של הציונות הדתית. שתיהן חרתו על דגלן תביעה נחרצת להגשמה אישית, למופת חלוצי המיישם באורחות חייו את רעיון "תורה ועבודה".
בוועידה הראשונה, פסח ת"ש (1940), שנה בה הוקמה ישיבת בני-עקיבא בכפר הרא"ה, הוכרע הכיוון החינוכי: "הקיבוץ הדתי הוא הערובה הטובה ביותר להגשמת חיי תורה ועבודה", וכך נקבע בחוקת התנועה. כיובל שנים העמיד הקיבוץ הדתי חברים פעילים, מסורים ונאמנים לעבודת הקודש במזכירות ההנהלה הארצית של בני-עקיבא. מפעם לפעם עלו הסתייגויות וקולות מחאה נגד חיבור הדוק ומפרה זה, מקרב חוגי הישיבות. היו אף חברים בקיבוץ הדתי שביקשו לנתק בין הדבקים, מתוך תחושה שהמרחק הרעיוני בין הקיבוץ הדתי לבני-עקיבא הולך וגדל, ולא עלתה בידם. כצמד חמד צעדו בני-עקיבא והקיבוץ הדתי יחדיו במעלה הדרך התנועתית המעפילה בחול ובקודש, בתורה ובעבודה.
בני-עקיבא השיבה לקיבוץ הדתי בעשרות גרעיני נח"ל מחברי התנועה, שהצטרפו לקיבוצים ותיקים והקימו קיבוצים חדשים. בני-עקיבא הייתה עבור הקיבוץ הדתי נתיב השפעה להפצת ערכי "תורה ועבודה" בקרב הנוער הציוני-דתי בישראל, ובאמצעותו, בקרב חוגים נוספים בציונות הדתית.
מסכת הקשרים בין בני-עקיבא לקיבוץ הדתי ידעה בשנים האחרונות עליות ומורדות. בני-עקיבא גדלה, יצאה לעצמאות והיא מפלסת את דרכה בסבך החיים הסוערים. החיבור בין שתי התנועות שוב פורח ומתהדק, והוא מעוצב על ידי שתי תנועות בוגרות הפועלות תחת הסיסמה "תורה ועבודה". באחרונה, נשלם מהלך הקמת סניפי בני-עקיבא בכל קיבוצי הקיבוץ הדתי. שנים רבות נראה היה שילדי הקיבוץ הדתי, בהיותם מגשימים בחיי היומיום את ערכי "תורה ועבודה", אינם זקוקים לסניף בני-עקיבא. למדנו כולנו לדעת כי תרומתם של סניפי התנועה לקיבוץ הדתי עשויה להיות ניכרת ורבת חשיבות לעיצוב דרכו של הנוער הגדל בקיבוצים. ואולי יש בכך משום סגירת מעגל. עתה נוטלת בני-עקיבא את שרביט ההדרכה וההובלה של צעירי הקיבוץ, ולוואי ותצליח בכך כפי שהצליח הקיבוץ הדתי בהדרכתה ובהובלתה של בני-עקיבא אל הישגיה המרשימים עד היום הזה.
יוחנן בן-יעקב, כפר עציון
חסר רכיב